Lees pagina voor

Planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

Indien u had kunnen weten dat er een verandering in de omgeving zou kunnen plaats vinden voordat u eigenaar van het perceel werd of op de betreffende locatie een bedrijf opstartte heeft u geen recht op planschade.

Wat moet u doen?

U vraagt tegemoetkoming in planschade aan de gemeente. Geef in het formulier het volgende aan:

U moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is. Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen moet u het heffingsbedrag van € 300 hebben betaald. U krijgt dit heffingsbedrag terug als u na beoordeling van uw aanvraag recht heeft op een tegemoetkoming in planschade.

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade. Indien u had kunnen weten dat er een verandering in de omgeving zou kunnen plaats vinden voordat u eigenaar van het perceel werd of op de betreffende locatie een bedrijf opstartte heeft u geen recht op planschade.

Wat kost het?

Een aanvraag voor een vergoeding van planschade kost € 300,00. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen.

Hoelang duurt het?

Meer informatie

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

Tegemoetkoming voor de schade

U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet op een andere manier vergoed is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen: