Lees pagina voor

Vervolg tot kroonbenoeming

De benoeming van de nieuwe burgemeester is nog niet afgerond. De volgende stappen gaan nu gezet worden:

  • De aanbeveling wordt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.
  • De commissaris van de Koning geeft de minister aan of de procedure goed gevolgd is.
  • De minister laat onderzoek uitvoeren naar de voorgedragen kandidaat op gebied van veiligheid en belastingen.
  • De minister van BZK draagt de kandidaat voor benoeming voor bij de Koning.
  • De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
  • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een openbare vergadering van de gemeenteraad. De gemeenteraad verwacht dat dit op 30 maart 2023 gebeurt.