Lees pagina voor

Omgevingsvisie

Iedere gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. Hoe ziet de gemeente Druten eruit in 2035? Deze vraag staat centraal in onze omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we onze gemeente ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten. Hiervoor gaan we graag in gesprek met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en andere betrokkenen. Op deze manier brengen we zoveel mogelijk wensen, meningen en ideeën in beeld. Zo kunnen we straks een passende omgevingsvisie schrijven.

Meer informatie

Hoe ziet onze gemeente eruit in 2035? Deze vraag staat centraal in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van de gemeente. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode.

Planning

In 2021 zijn we gestart met de omgevingsvisie. Een groot project. Daarom maken we deze visie in 5 fasen:

Waarom een omgevingsvisie?

Iedere gemeente in Nederland moet op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie opstellen. De omgevingsvisie geeft aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor een lange periode willen inrichten. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

Participatie

In juni 2022 haalden we ideeën, wensen en meningen op voor de Omgevingsvisie van Druten. Wij gingen met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en anderen in gesprek over wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Druten.

Dat deden we op verschillende manieren. We voerden gesprekken op het ‘Toekomstbankje’, ongeveer 360 mensen maakten online keuzes via de tool ‘Swipocratie’ en er werden 50 enquêtes ingevuld. De resultaten van Swipocratie en de gespreksrondes vindt u hier:
Resultaten swipocratie (PDF, 199.1 kB)
Resultaten gesprekrondes (PDF, 2.5 MB)

Hoe verder?

In september 2022 kozen we een partij die de uiteindelijke Omgevingsvisie met ons gaat uitwerken: bureau BRO. Met de resultaten van Swipocratie, de gespreksrondes en de bestaande beleidsstukken schrijven zij een eerste versie van de Omgevingsvisie.
In januari 2024 gaan wij opnieuw met inwoners, ondernemers en anderen in gesprek over deze visie. Na deze ronde volgt een laatste inspraakronde. In het eerste kwartaal van 2024 stelt de gemeenteraad de definitieve visie vast.

Opgeven klankbordgroep

Heeft u interesse om aan de klankbordgroep aan deel te nemen? Stuurt u dan een email naar omgevingsvisie@druten.nl met als onderwerp ‘interesse deelname klankbordgroep’. Wij nemen dan contact met u op.