Lees pagina voor

Samen aan de slag in Puiflijk

De gemeente Druten gaat een plan gaat uitwerken om het wonen in Puiflijk toekomstbestendig te maken. Wij vragen inwoners van Puiflijk om hun wensen en ideeën te delen. Er is aandacht voor een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Natuurlijk met goede voorzieningen voor inwoners.

De ambitie is om dit zo duurzaam mogelijk vorm te geven. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met het veranderende klimaat. Dus aandacht voor natuurlijke verkoeling en ruimte voor het water zijn heel belangrijk. Het plan richt zich op de volgende 10 jaar met een doorkijk naar de periode daarna. We nemen de mogelijke groei van Puiflijk en de gevolgen daarvan mee in deze doorkijk. 

Dorpshuis de Lier

In de integrale aanpak voor Puiflijk moeten we antwoord vinden op de vraag: Wat is de beste plek en vorm voor dorpshuis De Lier? Totdat we daar een besluit over hebben genomen, bekijkt de gemeente samen met het bestuur van het dorpshuis welke aanpassingen nodig zijn om De Lier daarna nog maximaal 8 jaar op een gezonde en veilige manier door te laten draaien zonder (ver)nieuwbouw.

School en voetbalvereniging

Er zijn een paar vragen over de school en de sportaccommodatie die we willen beantwoorden. Hoe moet basisschool ‘t Geerke zich op de lange termijn ontwikkelen? Wat is de beste plek voor een peutergroep? Wat zijn de groeimogelijkheden voor kinderopvang Boerenbende? Kan voetbalvereniging SCP op de plek waar ze nu zitten zich genoeg ontwikkelen als het ledenaantal zou gaan groeien?

Oude Toren

De Oude Toren is een kenmerkend punt voor Puiflijk. Vanuit cultuurhistorisch erfgoed restaureert de gemeente de Oude Toren en terp. Daarnaast wil Stichting Oude Toren Puiflijk in de toren en op de terp een nieuwe ontmoetingsplaats voor inwoners maken. Het zou mooi zijn als dit een plek wordt voor alle inwoners van Puiflijk. Dit neemt de gemeente mee in het plan voor Puiflijk.

Druten2040

De gemeente is ook aan de slag met de toekomstvisie voor Druten: Druten2040. De gemeente gaat zoveel mogelijk inwoners en organisaties betrekken bij het maken van deze toekomstvisie. Druten2040 gaat over de hele gemeente, maar ook over de aparte kernen. Zo ook over Puiflijk. De gemeente stelt vragen aan inwoners over de toekomst van de gemeente Druten en over Puiflijk in het bijzonder zoveel mogelijk op hetzelfde moment. Zo hoeven inwoners van Puiflijk niet telkens opnieuw over dezelfde soort onderwerpen hun mening of ideeën te geven. Bezoek onze pagina Druten2040 voor meer informatie.