Lees pagina voor

Samen aan de slag in Puiflijk

De gemeente Druten werkt een plan uit om het wonen in Puiflijk toekomstbestendig te maken. Wij vragen inwoners van Puiflijk om hun wensen en ideeën te delen. Er is aandacht voor een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Natuurlijk met goede voorzieningen voor inwoners.

De ambitie is om dit zo duurzaam mogelijk vorm te geven. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met het veranderende klimaat. Dus aandacht voor natuurlijke verkoeling en ruimte voor het water zijn heel belangrijk. Het plan richt zich op de volgende 10 jaar met een doorkijk naar de periode daarna. We nemen de mogelijke groei van Puiflijk en de gevolgen daarvan mee in deze doorkijk.

Bijeenkomsten Integrale Aanpak Puiflijk

U kunt zich aanmelden voor één van deze avonden door te mailen naar puiflijk@druten.nl

Meer informatie over de bijeenkomsten

Ontwikkelingen in Puiflijk

De gemeente Druten werkte vorig jaar een plan van aanpak uit om Puiflijk toekomstbestendig te maken. Hierover gingen we vorig jaar al met u in gesprek. In mei 2023 kon u al uw dromen voor Puiflijk delen in De Lier. Daarna is het wat stil geweest. Dat komt door een andere ontwikkeling die op het pad van de gemeente kwam.

De provincie Gelderland heeft namelijk gevraagd of er plek is voor extra woningen. Op die plek zouden we dan vóór 2030 al mogen bouwen. Een mogelijk plek voor deze woningbouw is het terrein van Van der Zandt. In het begin zou deze bouwlocatie niet meegenomen worden in de Integrale Aanpak Puiflijk. Maar, omdat we nu van de provincie toch eerder dan 2030 het terrein mogen ontwikkelen, nemen we de consequenties van eventuele woningbouw toch mee in dit plan.

Dorpshuis De Lier

In de integrale aanpak voor Puiflijk moeten we antwoord vinden op de vraag: Wat is de beste plek en vorm voor dorpshuis De Lier?

School en voetbalvereniging

Er zijn een paar vragen over de school en de sportaccommodatie die we willen beantwoorden. Hoe moet basisschool ‘t Geerke zich op de lange termijn ontwikkelen? Wat is de beste plek voor een peutergroep? Wat zijn de groeimogelijkheden voor kinderopvang Boerenbende? Kan voetbalvereniging SCP op de plek waar ze nu zitten zich genoeg ontwikkelen als het ledenaantal zou gaan groeien?

Oude Toren

De Oude Toren is een kenmerkend punt voor Puiflijk. Vanuit cultuurhistorisch erfgoed restaureert de gemeente de Oude Toren en terp. Daarnaast wil Stichting Oude Toren Puiflijk in de toren en op de terp een nieuwe ontmoetingsplaats voor inwoners maken. Het zou mooi zijn als dit een plek wordt voor alle inwoners van Puiflijk. Dit neemt de gemeente mee in het plan voor Puiflijk.

Resultaten dorpentour

Maandag 15 mei 2023 sprak de gemeente met inwoners van Puiflijk over de toekomst van de gemeente. Tijdens die goedbezochte brainstormavond dachten dorpsgenoten mee over verschillende thema’s die spelen in Puiflijk en in de andere kernen. Ze haalden veel wensen en ideeën op voor de toekomst van de gemeente Druten. En zeker ook mooie dromen voor Puiflijk. Dit gebruikt de gemeente in het plan voor de integrale aanpak in Puiflijk.

Bijeenkomst februari

In februari 2024 organiseerde de gemeente een bijeenkomst in De Lier. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen over de integrale aanpak, De Lier en eventuele woningbouw bij Van der Zandt beantwoord.

Puiflijk magazine

In april 2024 verscheen huis aan huis een magazine over de ontwikkelingen in Puiflijk. In dit magazine kijken we terug én vooruit. We vragen de inwoners van Puiflijk deze vragenlijst in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van wat zij willen en wensen in hun dorp. Uiteraard koppelen we de uitslag van deze enquête ook weer aan u terug. Inwoners kunnen de vragenlijst invullen tot 27 april 2024.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mailtje naar de projectgroep: puiflijk@druten.nl