Lees pagina voor

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

Aanvragen rioolaansluiting (PDF, 330.8 kB)

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

Het water vanaf uw perceel dient gescheiden aangeleverd te worden. Een buis hemelwater en een buis afvalwater. Dit is conform het bouwbesluit.

Wat moet u doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

Wat kost het?

De legeskosten voor het aanvragen van een rioolaansluiting zijn € 320,00.

Na ontvangst van bovengenoemde leges zullen wij overgaan tot het in behandeling nemen van uw aanvraag. Na behandeling en beoordeling ontvangt u van ons een offerte (met daarin het aantal geschatte manuren) voor de werkelijk realisatiekosten van de rioolaansluiting. Na betaling van deze kosten wordt door ons overgegaan tot het realiseren van de aansluiting.