Lees pagina voor

Straatcoaches

Als jongeren in groepjes rondhangen hebben ze een slechte naam. Jongeren kunnen dan vaak luidruchtig zijn en laten mogelijk veel afval achter. Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rijden op scooters, geschreeuw, harde muziek of luidruchtig voetballen.

Toch is dit voor jongeren heel normaal gedrag en hoeft dit ook niet altijd overlast te veroorzaken. Mocht u wel overlast ervaren, dan kunt u dat bij onze straatcoaches doorgeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast

Inzet straatcoaches

De gemeente Druten zet straatcoaches in om jeugdoverlast tegen te gaan. De gemeenten vinden het belangrijk om in contact te zijn met jongeren, maar ook met wijkbewoners. De straatcoaches werken samen met jongerenwerkers, politieagenten en boa’s om overlast op straat zoveel als mogelijk tegen te gaan. Door deze samenwerking helpen de coaches het aanpakken van jeugdoverlast. De straatcoaches gaan in gesprek met de jongeren maar ook met de mensen die overlast ervaren.

Bereikbaarheid

U kunt overlast bij de straatcoaches melden. Dit kan per telefoon of via email:

Dienstrooster

De coaches zijn flexibel inzetbaar maar in principe zijn zij op de onderstaande dagen in dienst.

Rooster straatcoaches gemeente Druten
Dag Tijdstip
Maandag Niet in dienst
Dinsdag 18:00 – 23:00 uur
Woensdag 18:00 – 23:00 uur
Donderdag 18:00 – 23:00 uur
Vrijdag 19:00 – 02:00 uur
Zaterdag 19:00 – 02:00 uur
Zondag Niet in dienst

Herkenbaarheid straatcoaches

De straatcoaches zijn herkenbaar aan het volgende logo:

Button van de straatcoach