Lees pagina voor

Subsidies en fondsen van andere organisaties

Heeft u een goed idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of voor uw dorpshuis of vereniging? Zoekt u geld? En geeft de gemeente niet genoeg of geen subsidie? Vaak kunt u een gemeentelijke subsidie combineren met een fonds of provinciale subsidie. Wie weet ook voor uw idee!

Wij hebben de meest interessante websites voor subsidiemogelijkheden en fondsen op een rij gezet.

Provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland bij ideeën en plannen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over cultuur en welzijn, sport en vrije tijd, energie, milieu en natuur. Op de website van de Provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) staan alle subsidies en vindt u meer informatie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de subsidie- en financieringswijzer (Deze link gaat naar een externe website). De RVO is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. U kunt zoeken naar subsidies voor verschillende onderwerpen. Dit zijn niet alleen subsidies voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, verenigingen en particulieren. Geef aan wie u bent en waar u naar op zoek bent. En u krijgt een overzicht van de mogelijkheden voor u.

Fondsen

Bent u op zoek naar financiële hulp voor de verbouwing of verduurzaming van uw dorpshuis? Of voor een nieuwe activiteit waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten? Voor het vergroenen van uw buurt of wijk? Of wilt u een project beginnen voor meer speel- en beweegmogelijkheden? Wie weet komt uw idee in aanmerking voor een bijdrage uit één van de fondsen in Nederland.

Een aantal interessante websites voor fondsen:

Aanvullende tips