Heeft u een goed idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of voor uw dorpshuis of vereniging? Zoekt u geld? En geeft de gemeente niet genoeg of geen subsidie? Vaak kunt u een gemeentelijke subsidie combineren met een fonds of provinciale subsidie. Wie weet ook voor uw idee!

Wij hebben de meest interessante websites voor subsidiemogelijkheden en fondsen op een rij gezet.

Provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland bij ideeën en plannen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over cultuur en welzijn, sport en vrije tijd, energie, milieu en natuur. Op de website van de provincie Gelderland staan alle subsidies en vindt u meer informatie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de website van RVO vindt u de subsidie- en financieringswijzer. De Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. U kunt zoeken naar subsidies voor verschillende onderwerpen. Dit zijn niet alleen subsidies voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, verenigingen en particulieren. Geef aan wie u bent en waar u naar op zoek bent. En u krijgt een overzicht van de mogelijkheden voor u.

Fondsen

Bent u op zoek naar financiële hulp voor de verbouwing of verduurzaming van uw dorpshuis? Of voor een nieuwe activiteit waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten? Voor het vergroenen van uw buurt of wijk? Of wilt u een project beginnen voor meer speel- en beweegmogelijkheden? Wie weet komt uw idee in aanmerking voor een bijdrage uit één van de fondsen in Nederland.

Een aantal interessante websites voor fondsen:

Tips

 • Zorg voor een kort en duidelijk projectplan, met daarin een omschrijving van:  
  • het doel van het project
  • een activiteitenoverzicht
  • de planning, met start- en einddatum
  • een begroting
  • een dekkingsplan.
 • Vaak moet u de begroting bewijzen met offertes.
 • Een subsidieaanvraag kunt u nooit achteraf indienen. Dien een aanvraag dus in vóórdat u begint met het maken van kosten voor het project. De behandeltijd van een aanvraag kan zomaar 2 tot 4 maanden duren. Houd hier rekening mee in de projectplanning.
 • Een subsidie krijgt u voor bijvoorbeeld de start- of testfase van een nieuw project. Subsidies krijgt u meestal niet voor de dekking van de (exploitatie-)kosten die u elk jaar maakt.
 • Houd er rekening mee dat een subsidie of fondsbijdrage maar een deel van de projectkosten vergoed. De rest moet u dus via andere bronnen of zelf inbrengen.
 • Lees goed de voorwaarden en eisen van een subsidieregeling. Bijvoorbeeld: Voor wie is de regeling? Waar kunt u geld voor krijgen en hoeveel? Krijgt u alvast geld of moet u eerst alles zelf betalen? Hoe lang mag het project duren? Zijn er vergunningen nodig voor het project?