Lees pagina voor

Gedeeltelijke stop op nieuwe woningbouwplannen

In de gemeente Druten geldt sinds 21 maart 2023 een tijdelijke stop op nieuwe woningbouwplannen. Dat betekent dat we geen nieuwe principeverzoeken voor woningbouw behandelen. Bij een principeverzoek komt de aanvrager te weten of zijn plan wel of niet haalbaar is. Op dit moment hebben wij voldoende woningbouwplannen ontvangen.

Als gemeente hebben wij een opgave om de woningbouw tot 2030 te versnellen in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo lopen we in op het tekort aan woningen. Voor Druten is er een tekort van 910 woningen. In de regio is afgesproken om voor 130% aan nieuwe plannen te gaan. Op dit moment is ruim 130% bij ons ingediend. Daarom zijn nieuwe woningbouwplannen tijdelijk niet meer mogelijk.

Het is niet wenselijk om meer te bouwen dan de behoefte

Een grote hoeveelheid aan nieuwe woningen kan in de toekomst zorgen voor leegstand. Door geen nieuwe verzoeken aan te nemen kunnen we bovendien lopende plannen sneller afhandelen en lopen we achterstanden in, waardoor de geplande woningen sneller gebouwd kunnen worden.

De tijdelijke stop geldt alleen voor extra woningen

Het kan gaan om nieuwbouw of om een aanpassing van een bestaand gebouw naar woningen. De stop geldt niet voor het omzetten van een bestaande (agrarische) bedrijfswoning naar een gewone woning. Ook tellen mantelzorgwoningen niet mee met de woningvoorraad. Dat zijn tijdelijke woningen, onder voorwaarde van de mantelzorgbehoefte. Ook voor nieuwe bedrijven of een bedrijfsuitbreiding is geen stop. En voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Vanaf 1 augustus 2024 geldt de stop niet meer voor kleine woningbouw initiatieven (1 of 2 woningen)

Het college gaat vanaf 1 augustus 2024 weer aan de slag met woningbouwinitiatieven voor 1 of 2 woningen. Voor drie of meer woningen blijft de planstop gelden.
U kunt uw kleinschalige initiatief (1 of 2 woningen) vooraf zelf toetsen. Met deze toets kunt u kijken of het zin heeft om een principeverzoek voor een kleinschalig woningbouwinitiatief in te dienen. Het toetsingskader kunt u hier (PDF, 442.1 kB) vinden.

Voor grotere woningbouwplannen blijft de planstop gelden

De planstop blijft nog voor onbepaalde tijd gelden. In 2025 zal het college de planstop evalueren en beslissen of we weer nieuwe woningbouwplannen kunnen behandelen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze tijdelijke stop op nieuwe woningbouwplannen? Stuur een mail naar intake@drutenwijchen.nl. We nemen dan contact met u op