U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de gemeente op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Een inrit of uitrit zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit.

De gemeente houdt bij de beoordeling van de gewenste uitrit rekening met:

  • De bruikbaarheid van de weg
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • De inrichting van de openbare ruimte

Handig om te weten

De gemeente heeft de regels voor uitritten opgenomen in het Uitwegenbeleid Druten 2021. Dit uitwegenbeleid vindt u op www.overheid.nl. Geef hierbij uw postcode op en geef als zoekterm in de titel het woord 'uitwegenbeleid' op.

Wat moet ik doen?

Voor de gewenste uitweg kunt u in de meeste gevallen een melding indienen. U leest in hoofdstuk 4 van het Uitwegenbeleid aan welke nadere regels de uitweg moet voldoen. Past het binnen die voorwaarden dan kunt u een online een melding indienen.

Melding uitrit

Wilt u melding doen namens een bedrijf? Vul dan het formulier in met E-Herkenning

Melding uitrit E-herkenning

Als uw uitweg niet voldoet aan de nadere regels van het Uitwegenbeleid dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u met uw DigiD indienen via het Omgevingsloket online.

Wat moet ik betalen?

Voor het aanpassen van de aansluiting op de openbare weg, brengen wij kosten in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte na uw ingediende melding.

Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft dan betaalt u ook leges voor de behandeling van uw aanvraag. Voor een melding betaalt u geen legeskosten.

Hoelang duurt het?

Het meldingsformulier moet u in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen indienen.

Voor een omgevingsvergunning geldt in beginsel een termijn van maximaal 8 weken.