Gaat u 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door. U kunt uw verhuizing doorgeven binnen 5 dagen voor uw vertrek. Daarvoor maakt u een afspraak en neemt u per persoon uw legitimatiebewijs mee. Blijft er iemand op uw oude adres in Wijchen wonen? Dan moeten de gezinsleden die wel verhuizen persoonlijk langskomen.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

Heeft u in het buitenland een bewijs van uitschrijving nodig?

Ja. Dit kost € 11,00. U moet dit bewijs op de dag van uitschrijving aanvragen. Lukt dat niet? Bezoek dan een RNI-gemeente.  

Wie kan een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

  • U kunt zelf een verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.
  • Een curator geeft de verhuizing voor u door als u onder curatele staat.

Een verhuizing kunt u voor iemand anders doorgeven:

  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw minderjarige kind: als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw meerderjarige kind: als u op hetzelfde adres gaat wonen
  • Uw ouder: als u op hetzelfde adres gaat wonen
  • Iemand die onder curatele staat: als u curator bent
  • Een pleegkind: als u een zorgcontract heeft

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle organisaties die deze gegevens nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld de Belastingdienst. Op de pagina Wie krijgt mijn gegevens? vindt u meer informatie.

Wat moet u voor vertrek uit Nederland regelen?

Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Controleer wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite. Gebruik de controlelijst op www.nederlandwereldwijd.nl.