Op deze pagina vindt u:

  • Het proces-verbaal met de stemtotalen van de gemeente.
  • De processen-verbaal van alle stembureaus. 
  • Vanuit Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) publiceren we alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau in CSV-formaat. OSV is tel software en ondersteunt bij het optellen van de uitslagen.
  • Verslag controletelling OSV en processen-verbaal.

Meer informatie over hoe de vaststelling van de uitslag gebeurt kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Proces-verbaal stemtotalen gemeente

Processen-verbaal stembureaus 15 en 16 maart

Uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau in CSV-formaat

Uitslagen op kandidaats-, stembureau-, en gemeenteniveau in CSV formaat: CSV-bestand

Controle telling OSV processen-verbaal

In de stembureaus zijn de stemmen met de hand geteld. Gemeenten gebruiken daarna optelsoftware (OSV2020) om de uitslagen van de stembureaus bij elkaar op te tellen. Gemeenten controleren extra op de vaststelling van de uitslagen. De extra controles doen gemeenten om vast te stellen dat de optellingen in de software juist zijn en om uit te sluiten dat er gemanipuleerd is.