Lees pagina voor

Vrijwilligersgroepen natuur

Er zijn verschillende vrijwilligersgroepen actief in de natuur van de gemeente Druten. Zij zorgen samen voor de natuur in de gemeente. Met bijvoorbeeld vogeltellingen of snoeiwerkzaamheden.

Staat uw vrijwilligersgroep er niet bij? Mail ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: info@druten.nl.

Hoogstambrigade Land van Maas en Waal

De leden van een hoogstambrigade hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten.
Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Weidevogelgroep Land van Maas en Waal

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.
Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen

De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken (VWG) heeft als doel het verbeteren van de kennis over vogels die in de omgeving voorkomen. En het beschermen van deze vogels en hun leefgebied. De VWG heeft verschillende activiteiten:

Op de website van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

IVN Maas en Waal

De afdeling IVN Maas en Waal heeft verschillende werkgroepen:

Op de website van IVN Maas en Waal (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal is een agrarische natuurvereniging die zich inzet om de natuur en landschapswaarden te behouden en versterken.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: info@streekbeheer.nl

Help mee met de veldinventarisaties

Komende jaren gaan we als pilot ecologisch bermbeheer toepassen bij de bermen rondom Deest. We maaien de bermen in plaats van klepelen en maaien op andere momenten, zoals na de bloei. Hierdoor gaan steeds meer soorten planten groeien en bloeien in de bermen. Wat ook goed is voor de insecten zoals vlinders en bijen. Om te weten of de nieuwe beheermethode werkt gaan we de bermen goed in de gaten houden. Het hele jaar door gaan we kijken welke planten groeien en bloeien in de bermen. Dit noemen we veldinventarisaties. U kunt hieraan meedoen als vrijwilliger.

Hoe werkt het?

Als vrijwilliger krijgt u uitleg over hoe een veldinventarisatie gaat. Ook krijgt u informatie over wanneer en waar u aan de slag kunt. Wilt u meehelpen met het monitoren van bermen? Op de website van Floron: Mijn berm bloeit! (Deze link gaat naar een externe website) staat een stappenplan, uitlegvideo’s en veelgestelde vragen. Ook aanmelden kan via deze website.

Komt u er niet uit? Mail ons gerust met vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: info@druten.nl