Als gemeente zijn we zuinig op onze vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij doen voor de gemeente. Met een goede verzekering staan vrijwilligers niet met lege handen wanneer hen iets overkomt tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

Het afgesloten verzekeringspakket van de VNG Vrijwilligersverzekering bestaat uit: 

 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
 • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen (deze dekking geldt niet voor mantelzorgers omdat zorgtaken niet voor een rechtspersoon gedaan worden)
 • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Wie zijn verzekerd?

De VNG Vrijwilligers­verzekering verzekert vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stagiairs. Ook jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd. Vrijwillige politie en vrijwillige brandweer hebben geen dekking via deze verzekering. 

Aanmelden niet nodig

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Druten zijn verzekerd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Wat te doen bij schade?

De Vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat wanneer uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie/vereniging waarvoor u vrijwilligerswerk doet de schade vergoedt, deze verzekeringen dan voorgaan. Is dat niet het geval, dan kunt u de schade melden bij de VNG Vrijwilligersverzekering.

Een uitzondering hierop is schade in de vorm van letsel door een ongeval tijdens het werk dat u doet. Dat kunt u altijd direct melden bij de Vrijwilligersverzekering.

 • De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht, moet de schade melden. Daarvoor kan uw organisatie het schadeformulier downloaden en invullen.
 • Het ingevulde schadeformulier stuurt u naar de gemeente Druten. Per e-mail naar info@druten.nl of per post naar Postbus 1, 6650 AA Druten
 • De gemeente vult het aan en stuurt het ingevulde schadeformulier naar de verzekeraar Centraal Beheer Achmea
 • Centraal Beheer Achmea handelt de schade af. Zij nemen contact op met u als vrijwilliger of met de organisatie voor wie u vrijwilligerswerk heeft verricht.

Klik op Vrijwilligersverzekering VNG voor meer informatie, voorwaarden en brochures.