Lees pagina voor

Wijkbeheer

Wij hebben Druten opgedeeld in twee gebieden: Druten en Druten-Zuid en het buitengebied, Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk. Zij hebben ieder een eigen wijkteam. De twee teams houden Druten schoon, heel en veilig. Zij zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, sloten & bermen en speelvoorzieningen. Een wijkbeheerder stuurt een wijkteam aan.

Wij vinden het fijn als u ons helpt de openbare ruimte netjes te houden. Ziet u een probleem? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, overhangend groen, een losliggende stoeptegel. Dan helpt u ons door dit te melden.

Melding doen

Wijkteams en wijkbeheerders

Het wijkbeheer bestaat uit 2 wijkteams en elk wijkteam heeft een wijkbeheerder.

Heeft u een vraag aan uw wijkbeheerder?

Stuur dan een mail dan naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Klusmaand

Per wijk houden we één keer per jaar een klusmaand. In deze maand lossen de wijkploegen de kleine problemen zoveel mogelijk op. Na de klusmaand is het natuurlijk fijn dat de wijken schoon zijn. De klusmaand is een extra impuls om wijken en dorpen samen met de wijk- en dorpsbewoners schoon te houden.

Inwoners kunnen zelf ook meehelpen met het onderhoud. Zij zijn van harte welkom om zichzelf hiervoor aan te melden. Dit kan door te mailen naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Planning
April Kerkepas, Vijverhof, Steenakker, Lievendaal, Hoogstuk, Deest, Bieskamp, Vlakkers, Heufke, Nijenkamp, Middelveld, Korte Akker, Frijnheuvel en Leigraaf
Mei Afferden, Bouwing, Buitenhof en Klepperheide
Juni Horssen, Van Delenshof, Hertenpark en Druten West
September Puiflijk, Boldershof en Druten Noord
Oktober Oranjebuurt en Druten Centrum, Industrieterreinen Westerhout, Westerhout Zuid, Westerhout Oost en Buitengebied
November Zeeheldenbuurt, Tichellande en Kerkeland