Hoe willen Drutenaren wonen in hun wijk of dorp? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Druten in de toekomst? In de gemeentelijke woonvisie leest u de koers naar deze toekomst. De visie is samen met onze inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere betrokkenen ontstaan. Het motto van de woonvisie is daarom 'Samen werken aan beter wonen'. 

Naar aanleiding van het Regionaal Woningmarktonderzoek 2019 heeft de gemeenteraad van Druten in maart 2020 de Aanvulling 2020 vastgesteld.