Lees pagina voor

Woonvisie

Hoe willen Drutenaren wonen in hun wijk of dorp? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Druten in de toekomst?

In de gemeentelijke woonvisie (PDF, 1.4 MB) leest u de koers naar deze toekomst. De visie is samen met onze inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere betrokkenen ontstaan. Het motto van de woonvisie is daarom 'Samen werken aan beter wonen'.

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de aanvulling 2021 vastgesteld, naar aanleiding van het instrumentarium behoud goedkope huur- en koopwoningen. Met deze aanvulling is tevens de looptijd van de woonvisie verlengd totdat de nieuwe woonvisie is vastgesteld.