Lees pagina voor

Woonvisie

Hoe willen Drutenaren wonen in hun wijk of dorp? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Druten in de toekomst?

In de gemeentelijke woonvisie (PDF, 1.4 MB) leest u de koers naar deze toekomst. De visie is samen met onze inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere betrokkenen ontstaan. Het motto van de woonvisie is daarom 'Samen werken aan beter wonen'.