De gemeente Druten heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Wilt u meedoen aan de CZM?

Bent u in 2020 al deelnemer van de CZM? Dan heeft u van uw zorgverzekeraar al bericht ontvangen over deelname in 2021.

Bent u in 2020 nog geen deelnemer van de CZM en wilt u in 2021 één van deze zorgverzekeringen afsluiten? Ga dan naar de website www.gezondverzekerd.nl om u aan te melden. Doe dit vóór 31 december 12:00 ’s middags. Daarna kunt u geen aanvraag meer doen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Druten (024 641 84 59, o.vanderdonk@meervoormekaar.nl).

Wat is het voordeel?

 • U krijgt korting van de zorgverzekeraars.
 • De gemeente Druten betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee voor pakket 1 en 3. Bij pakket 2 en 4 betalen wij € 37,50 per maand mee.
 • Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal bedoeld is voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Zo spreidt u de betaling van het eigen risico over het hele jaar. Bij VGZ heet dit pakket “GemeentePakket Compleet + herverzekering ER” en bij CZ heet dit “Gemeenten Extra uitgebreid (incl. Eigen Risico)”.

Wat moet ik doen?

U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten:

 • Pakket 1: CZ, “Zorg-op-maatpolis + Gemeente Extra + Wmo-Wlz”
 • Pakket 2: CZ, “Zorg-op-maatpolis + Gemeente Extra Uitgebreid +Wmo-Wlz + gespreid betalen Eigen Risico”
 • Pakket 3: VGZ “GemeentePakket Compleet”
 • Pakket 4: VGZ “GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico”

Wilt u meer weten over deze pakketten, zoals de hoogte van de vergoedingen? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze website staan de vergoedingenlijsten en kunt u de verzekeringen vergelijken met de verzekering die u nu heeft.

Voorwaarden

Wilt u deelnemen aan de CAZ? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Is er nog geen incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan moet u eerst afspraken maken over een betalingsregeling met uw verzekeraar. Daarna kunt u weer meedoen met de Collectieve zorgverzekering.
 • Is er wel een incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan kunt u niet meedoen met de Collectieve zorgverzekering.

Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig vermogen

Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in oktober 2020 moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 20.000,-.

Hieronder vindt u de bijstandsnormen per leeftijd en leefsituatie van dit moment. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het Sociaal Team (088 432 7432, email sociaalteam@druten.nl).

Normen tot de pensioengerechtigde leeftijd

Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
Alleenstaande € 1.006,08 € 1.207,29
Alleenstaande ouder € 1.006,08 € 1.207,29
Gehuwd/samenwonend € 1.437,206 € 1.724,71

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
Alleenstaande € 1.125,05 € 1.350,06
Alleenstaande ouder € 1.125,05 € 1.350,06
Gehuwd/samenwonend € 1.526,54 € 1.831,84

Inkomensbedragen zijn zonder vakantietoeslag.

Vermogen (spaargeld) (alle leeftijden)

Woonsituatie Maximale spaargeld
Alleenstaande € 6.120,00
Alleenstaande ouder € 12.240,00
Gehuwd/samenwonend € 12.240,00

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente controleert of de inkomens- en vermogensgegevens die u heeft opgestuurd, kloppen. Wij kijken daarbij alleen naar het moment van aanvraag. Verandert uw inkomen of vermogen in 2021? Dan heeft dit voor u geen gevolgen. U mag de rest van het jaar gebruik blijven maken de verzekering.
 • Blijkt uit de controle dat u op het moment van aanvraag geen recht had op deelname? Dan houdt u uw verzekering. Maar wij betalen dan niet meer mee. Uw premie kan dan flink stijgen.
 • Verhuist u in 2021 naar een andere gemeente? Dan krijgt u van ons geen bijdrage meer.

Wat moet ik betalen?

Op de website www.gezondverzekerd.nl vindt u alle bedragen.

Premiebetaling

De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw bank- en girorekening. Wij storten de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) op uw bankrekening.

Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.

De gemeentepolis in één minuut

,

Overstappen naar VGZ?

Wellicht wilt u overstappen naar VGZ, maar heeft u meer informatie nodig of hulp bij het overstappen. VGZ helpt u graag verder tijdens een online videogesprek.