Lees pagina voor

Alcoholwetvergunning

Verkoopt of schenkt u drank met alcohol, die uw klanten in uw horecazaak of op het terras opdrinken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig.

Denk hierbij aan een:

U heeft ook een vergunning nodig als u alleen bier of wijn (met minder dan 15% alcohol) schenkt.

Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een drank- en horecavergunning nodig. Verkoopt u alleen alleen zwak-alcoholische drank zoals bier of wijn? Dan heeft u géén Alcoholwetvergunning nodig.

Denk hierbij aan:

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob? Op de website van het ondernemersplein (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Wat moet u doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst. Neem hiervoor contact op met het Team APV via apv@druten.nl of via telefoonnummer 088 432 70 00.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit aan ons melden via apv@druten.nl.

Wat heeft u nodig?

De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden.

Kosten in behandeling nemen alcoholwetvergunning
Omschrijving Prijs
Alcoholwetvergunning voor een commerciële inrichting € 524,55
Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële inrichting € 349,70
Tijdelijke ontheffing voor zwak-alcoholische drank tijdens evenementen € 79,60
Wijzigen of toevoegen van leidinggevende(n) aan uw Alcoholwetvergunning € 79,60