Lees pagina voor

Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u alcoholische drank wilt schenken ter plaatse. Denk hierbij aan een:

Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een drank- en horecavergunning nodig. Als u alleen alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn heeft u géén Alcoholwetvergunning nodig.

Denk hierbij aan:

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan.

Wilt u meer weten over Bibob?

Wet Bibob op Ondernemersplein.nl

Wat moet u doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst. Neem hiervoor contact op met het Team APV via apv@druten.nl of via telefoonnummer 088 432 70 00.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit aan ons melden via apv@druten.nl.

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden.

Kosten in behandeling nemen alcoholwetvergunning
Omschrijving Prijs
Alcoholwetvergunning voor een commerciële inrichting € 482,00
Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële inrichting € 319,50
Tijdelijke ontheffing voor zwak-alcoholische drank tijdens evenementen € 50,75
Wijzigen of toevoegen van leidinggevende(n) aan uw Alcoholwetvergunning € 71,00


 

Wat heeft u nodig?

De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Hoelang duurt het?

Wij beoordelen uw aanvraag en indien nodig vragen wij om aanvullende informatie. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie

Met een Alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden andere voorwaarden: