Lees pagina voor

Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u alcoholische drank wilt schenken ter plaatse. Denk hierbij aan een:

Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een drank- en horecavergunning nodig. Als u alleen alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn heeft u géén Alcoholwetvergunning nodig.

Denk hierbij aan:

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan.

Wilt u meer weten over Bibob?

Wet Bibob op Ondernemersplein.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Wat moet u doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst. Neem hiervoor contact op met het Team APV via apv@druten.nl of via telefoonnummer 088 432 70 00.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier (Deze link gaat naar een externe website) in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit aan ons melden via apv@druten.nl.

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden.

Kosten in behandeling nemen alcoholwetvergunning
Omschrijving Prijs
Alcoholwetvergunning voor een commerciële inrichting € 509,25
Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële inrichting € 399,50
Tijdelijke ontheffing voor zwak-alcoholische drank tijdens evenementen € 61,80
Wijzigen of toevoegen van leidinggevende(n) aan uw Alcoholwetvergunning € 77,30

Wat heeft u nodig?

De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Hoelang duurt het?

Wij beoordelen uw aanvraag en indien nodig vragen wij om aanvullende informatie. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie

Met een Alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden andere voorwaarden: