Lees pagina voor

Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Voor een groot evenement, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg vraagt u een evenementenvergunning aan.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden, zoals een straatfeest of een barbecue. Het aanvragen van een evenementenvergunning en het doen van een melding kan alleen bij de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Hieronder kunt u een aanvraag doen voor een evenement. Het formulier start met een checklist om te kijken of u een melding in moet dienen of een aanvraag. Vervolgens wordt u automatisch doorgestuurd naar de melding of de aanvraag.

Wat moet u doen?

De gemeente heeft bovengenoemde termijnen nodig om een goede risico inventarisatie te kunnen maken en om een eventueel verkeersbesluit te kunnen nemen. Hiervoor vraagt de gemeente adviezen op bij de Brandweer, Politie en de GHOR.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een aanvraag indienen door gebruik te maken van een van de onderstaande formulieren.

Wat kost het?

Kosten voor een evenementenvergunning
Omschrijving Prijs
Categorie 0 (meldingsplichtig evenement) € 0,00
Categorie A (regulier evenement) € 154,45
Categorie B (aandacht evenement) € 566,95
Categorie C (risico evenement) € 721,85

Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van  niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven.

Onder organisaties worden verstaan:

Een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Bovenstaande is niet van toepassing op evenementen die geclassificeerd zijn in categorie C (risico-evenement).

Hoelang duurt het?

Melding klein evenement

Als uw evenement niet aan de voorwaarden voor een klein evenement voldoet, hoort u dit binnen een maand.

Evenementenvergunning

U ontvangt tijdig voor aanvang van uw evenement bericht of uw evenement plaats kan vinden.

Meer informatie

De gemeente bepaalt of u een evenementenvergunning krijgt en neemt voorschriften in de vergunning op. De veiligheidsvoorschriften voor kleine evenementen staan in de 'Nadere regels kleine evenementen'.

Voorschriften brandveiligheid

Het plaatsen van een tent moet voldoen aan de bepalingen uit het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' en de 'Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' op de website Overheid.nl.

Contact

Bij vragen helpen de medewerkers van het Team Algemene Plaatselijke Verordening (APV) u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@druten.nl.