Lees pagina voor

Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een braderie, festival of optocht. Wilt u een evenement organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Wilt u een klein evenement organiseren? Bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue? Dan is het maken van een melding voldoende. Organiseert u een privéfeest? Dan hoeft u geen melding te maken of vergunning aan te vragen. Het is wel verstandig om de buren te informeren.

Hoe werkt het?

Via onderstaande knop kunt u controleren of het maken van een melding voldoende is. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u na het invullen van het formulier meteen een vergunning aanvragen. Is een melding voldoende? Dan ontvangt u een link naar het formulier voor de melding.

Wat moet u doen?

Wij hebben de tijd nodig om de risico’s te onderzoeken. En misschien moeten we een verkeersbesluit nemen. Wij vragen adviezen op bij de Brandweer, Politie en de GHOR.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een aanvraag indienen door gebruik te maken van een van de onderstaande formulieren.

Wat kost het?

Kosten voor een evenementenvergunning
Omschrijving Prijs
Categorie 0 (meldingsplichtig evenement) € 0,00
Categorie A (regulier evenement) € 163,85
Categorie B (aandacht evenement) € 601,45
Categorie C (risico evenement) € 765,80

Vraagt u als organisatie een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten? Dan hoeft u niks te betalen.

Om welke organisatie gaat het?

Organiseert u een evenement wat geclassificeerd is in categorie C (risico-evenement)? Dan moet u wel betalen.

Voorschriften evenement

Krijgt u de vergunning? Dan nemen wij daarin voorschriften op. Wat mag wel en wat mag niet. De veiligheidsvoorschriften voor kleine evenementen staan in de 'Nadere regels kleine evenementen (Deze link gaat naar een externe website)'.

Voorschriften brandveiligheid

Plaatst u van een tent? Dan moet u zich houden aan de voorschriften uit het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Deze link gaat naar een externe website)' en de 'Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Deze link gaat naar een externe website)' op de website Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

De voorwaarden voor de tekeningen

Onderstaande tekening moet u altijd aanleveren als onderdeel van dit aanvraagformulier.

Een op schaal (1:1000) gemaakte situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met daarop (indien van toepassing):

Knelpunten: wegen smaller dan 3,5 meter of een onderdoorgang lager dan 4,2 meter zijn niet toegankelijk voor hulpverleningsvoertuigen.

Bij evenementen waarbij tijdelijke bouwwerken worden geplaatst waarbij er meer dan 150 personen gelijktijdig verblijven (buiten evenement)

Een tekening op schaal (1:100 of 1:200) conform onderstaande criteria.

Bij evenementen in een bouwwerk (bijvoorbeeld een sporthal) dient u onderstaande documenten aan te leveren (binnen evenement)

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de aanvrager een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte.

Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:

De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

Vragen?

Bij vragen helpen de medewerkers van Team APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@druten.nl.