Lees pagina voor

Begeleiding en dagbesteding Wmo

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Als u behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning dan gaan we samen met u op zoek naar de best passende oplossing. We kijken daarbij eerst naar wat u zelf nog lukt, eventueel met ondersteuning van uw omgeving. Met familie, vrienden, buren of collega's. Is dit niet voldoende? Dan organiseren we professionele hulp voor u.

Wat moet u doen?

Eerst ondersteuning en hulp zoeken in uw eigen omgeving

In Druten zijn verschillende organisaties die voor u ondersteuning in uw eigen buurt kunnen regelen.

Stichting Meer Voormekaar (Deze link gaat naar een externe website) is de welzijnsorganisatie in Druten. Zij organiseren onder meer:

Sterker Sociaal Werk (Deze link gaat naar een externe website) is een regionale welzijnsorganisatie die inwoners van 0 tot 100 jaar ondersteunt bij onder meer:

Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, kunt u bij het Sociaal Team van de gemeente een melding doen. De gemeente gaat samen met u op zoek naar de ondersteuning die bij u past. Wij kijken naar wat u nog zelf kan en hoe eventuele huisgenoten of uw sociaal netwerk kunnen meehelpen. Als het nodig is, is er professionele ondersteuning. Dit heet een maatwerkvoorziening. Een persoonlijk begeleider helpt u dan om zelfstandig te (blijven) wonen en deel te nemen aan activiteiten.

Wat kost het?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 20,60 per maand.

Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team. Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) (Deze link gaat naar een externe website) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

Meer informatie

Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet in ieder geval in Druten wonen en volwassen zijn. U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Verder moet u ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarde voldoen. U heeft:

Meer informatie op Regelhulp van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Maatwerk in natura of een persoonsgebonden budget

Maatwerk in natura

Bij een voorziening in natura laat u de gemeente de begeleiding voor u regelen. De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u levert een van deze zorgaanbieders uw begeleiding.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt de beschikking over een bedrag dat de gemeente heeft overgemaakt aan de SVB. Declaraties door aanbieders kunt u vervolgens opsturen naar de SVB, waarna de SVB uw aanbieder betaalt. Dit wordt ook wel uw trekkingsrecht genoemd.

Bij een PGB horen regels en verplichtingen. Wilt u meer lezen over de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om met een PGB te werken? U kunt hierover meer lezen:

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals  begeleiding, een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording van PGB

De gemeente stelt voorwaarden. Krijgt u beschikking over een budget om begeleiding in te kopen, dan moet u aan kunnen tonen dat u die ondersteuning ook daadwerkelijk heeft ingekocht. Dit kan met salarisstroken of facturen van de aanbieder. U moet dus een goede administratie bijhouden. Ook controleert de SVB of declaraties volgens de beschikking zijn.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u gratis helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie. Als u de uitgaven niet (geheel) kunt verantwoorden, kan de gemeente besluiten dat u uw PGB geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.