We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als u behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning dan gaan we samen met u op zoek naar de best passende oplossing. We kijken daarbij eerst naar wat u zelf nog lukt, eventueel met ondersteuning van uw omgeving. Met familie, vrienden, buren of collega's. Is dit niet voldoende? Dan organiseren we professionele hulp voor u.

Wat moet ik doen?

Eerst ondersteuning en hulp zoeken in uw eigen omgeving

In Druten zijn verschillende organisaties die voor u ondersteuning in uw eigen buurt kunnen regelen. Stichting Meer Voormekaar of Sterker Sociaal Werk kunnen u hierbij helpen.

Stichting Meer Voormekaar is de welzijnsorganisatie in Druten. Zij organiseren onder meer:

 • ondersteuning bij vervoer (De Plusbus)
 • inloop en ontmoeting in de wijk
 • administratieve ondersteuning
 • een maatje, bijvoorbeeld bij eenzaamheid

Website Stichting Meer Voormekaar

Sterker Sociaal Werk is een regionale welzijnsorganisatie die inwoners van 0 tot 100 jaar ondersteunt bij onder meer:

 • relatieproblemen
 • een scheiding
 • opvoeden
 • verdriet
 • eenzaamheid
 • geldproblemen
 • ouder worden
 • mantelzorg

Website Sterker Sociaal Werk

Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, kunt u bij het Sociaal Team van de gemeente een Wmo-melding doen. De gemeente gaat samen met u op zoek naar de ondersteuning die bij u past. Wij kijken naar wat u nog zelf kan en hoe eventuele huisgenoten of uw sociaal netwerk kunnen meehelpen. Als het nodig is, is er professionele ondersteuning. Dit heet een maatwerkvoorziening. Een persoonlijk begeleider helpt u dan om zelfstandig te (blijven) wonen en deel te nemen aan activiteiten.

Melding doen

U doet een melding bij het Sociaal Team van de gemeente Druten. Deze melding doet u via het meldingsformulier of telefonisch via 088 432 74 32. In de melding geeft u aan wat uw probleem is en wat u zelf heeft gedaan om het probleem op te lossen. Ook geeft u aan wat uw hulpvraag is.

Heeft u een afspraak voor een gesprek met een medewerker gemaakt? Dan vragen wij u om van tevoren alvast na te denken hoe uw probleem opgelost kan worden zonder dat er direct hulp of ondersteuning nodig is van de gemeente. Misschien kunt u zelf een oplossing regelen. Bijvoorbeeld met hulp van familie, buren of kennissen.

Het gesprek vindt bij voorkeur bij u thuis plaats. Maar het kan ook ergens anders zijn. U mag dat zelf bepalen. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen welke stappen u samen met mensen uit uw eigen omgeving kunt zetten om uw problemen aan te pakken. Tijdens dit gesprek kunnen alle onderwerpen aan bod komen. De medewerker van het sociaal wijkteam stelt altijd vragen op meerdere gebieden. Niet alleen over zorg, maar ook bijvoorbeeld over gezondheid, eenzaamheid of eventuele schulden. Vervolgens maakt u samen met de medewerker van het wijkteam een plan waarin staat wat u zelf regelt en waarbij u professionele hulp nodig heeft.

Als het onderzoek klaar is krijgt u van de gemeente een brief (een verslag) met daarin de uitkomst van het onderzoek. De uitkomst kan zijn dat u professionele ondersteuning nodig heeft. De ondersteuning noemen we een maatwerkvoorziening.  Als de ondersteuning wordt ingezet, ontvangt u een brief (beschikking) van de gemeente. Hierin  staat onder meer welke ondersteuning u precies krijgt en voor welke periode.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u een gesprek over uw hulpvraag met het Sociaal Team? Dan is het goed om samen met iemand naar het gesprek te komen om uw situatie uit te leggen. U kunt iemand meenemen die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of mantelzorger.  U kunt ook gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Bij vragen of opmerkingen kunt u uw vraag mailen naar sociaalteam@druten.nl 

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met het Sociaal Team. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met het Sociaal Team of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u. De hulp van de cliëntondersteuner kost niets.

De cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. In Druten kunt u deze cliëntondersteuner bereiken via MEE.  Deze organisatie is telefonisch bereikbaar op: 088 633 00 00. U kunt ook mailen naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of kijk op de website van MEE.

Wat moet ik betalen?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

Handig om te weten

Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet in ieder geval in Druten wonen en volwassen zijn. U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Verder moet u ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarde voldoen. U heeft:

 • psychiatrische problemen
 • een verstandelijke beperking
 • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • een chronische ziekte
 • last van beperkingen omdat u ouder wordt

http://www.regelhulp.nl/

Maatwerk in natura of een persoonsgebonden budget

In natura

Bij een voorziening in natura laat u de gemeente de begeleiding voor u regelen. De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u levert een van deze zorgaanbieders uw begeleiding.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB bent u vrij in de keuze van hulpverlener of leverancier. U krijgt de beschikking over een bedrag dat de gemeente heeft overgemaakt aan de SVB. Declaraties door aanbieders kunt u vervolgens opsturen naar de SVB, waarna de SVB uw aanbieder betaalt. Dit wordt ook wel uw trekkingsrecht genoemd.

Bij een PGB horen regels en verplichtingen. Wilt u meer lezen over de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om met een PGB te werken? U kunt hierover meer lezen:

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals  begeleiding, een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de OV-taxi.

Verantwoording van PGB

De gemeente stelt voorwaarden. Krijgt u beschikking over een budget om begeleiding in te kopen, dan moet u aan kunnen tonen dat u die ondersteuning ook daadwerkelijk heeft ingekocht. Dit kan met salarisstroken of facturen van de aanbieder. U moet dus een goede administratie bijhouden. Ook controleert de SVB of declaraties volgens de beschikking zijn.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u gratis helpen met het opstellen van een contract en met de bijbehorende administratie. Als u de uitgaven niet (geheel) kunt verantwoorden, kan de gemeente besluiten dat u uw PGB geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.