Lees pagina voor

Bijstandsuitkering

Als u geen werk heeft en het lukt ook niet direct werk te vinden, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen.

Wat moet u doen?

Of u een bijstandsuitkering krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente kijkt of u recht heeft op een bijstandsuitkering. U moet daarvoor informatie geven aan de gemeente. Wij kijken bijvoorbeeld naar het werk dat u al gedaan heeft, uw opleiding, uw spaargeld en bezittingen, uw (overige) inkomsten en of u solliciteert.

Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan 65 jaar? Dan kunt u een uitkering aanvragen door u telefonisch te melden bij de gemeente Druten op telefoonnummer 088 432 70 00. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij u door naar het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website). U dient zich daar melden voor het aanvragen van een uitkering.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

De hoogte van de bijstandsuitkering kunt u vinden op de website Schulinck Antwoordop (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u inkomsten?

Uw inkomsten mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan de bijstandsnorm die voor u geldt.

Als inkomen telt mee:

Heeft u eigen vermogen?

Naast een inkomensgrens geldt een vermogensgrens. Die vermogensgrens is € 12.040,- voor een gezin en een alleenstaande ouder en € 6.020,- voor een alleenstaande. Met vermogen wordt bedoeld:

Schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Een studieschuld en alle andere schulden die niet direct opeisbaar zijn, tellen niet mee.

De gemeente onderzoekt bijstandsfraude

We willen namelijk voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben. Stelt de gemeente vast dat er sprake is van bijstandsfraude? Dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan:

Vermoedt u bijstandsfraude? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Druten.