Lees pagina voor

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt. U kunt pas bezwaar indienen als er op de bouwplannen door de gemeente een beslissing is gemaakt.

Om een bouwaanvraag of een recent verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten te bekijken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 432 70 00.

Heeft u een bouwtekening nodig of wilt u om een andere reden een bouwdossier uit het archief inzien? Kijk op de pagina archiefstukken aanvragen.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op ons online gemeenteblad (Deze link gaat naar een externe website) met officiële bekendmakingen. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.