Lees pagina voor

Geregistreerd partnerschap

Jullie gaan niet trouwen, maar willen jullie relatie wel wettelijk vastleggen? Dan kunnen jullie kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Informatie over wat er mogelijk is en wat jullie moeten doen, vinden jullie op onze pagina Trouwen. Deze informatie geldt ook voor een  geregistreerd partnerschap.

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er zijn een paar verschillen. Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) vinden jullie alle informatie.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Het is mogelijk om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk. Bellen jullie ons even voor meer informatie? Ons nummer is: 088 432 70 00.