Lees pagina voor

Hulp bij huishouden

Kunt u niet meer alles zelf in uw huishouden doen? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of door ouderdom. Dan kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Er wordt eerst gekeken of u het probleem zelf op kunt lossen, bijvoorbeeld met hulp van uw familie, kinderen of bekenden.

In bepaalde gevallen krijgt u vanuit de gemeente hulp bij het huishouden. Dit kan op twee manieren:

Bij een PGB horen regels en verplichtingen. Wilt u meer lezen over de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om met een PGB te werken? U kunt hierover meer lezen:

Wat moet u doen?

U doet een melding bij het Sociaal Team van de gemeente Druten. Deze melding doet u via het online meldingsformulier of via het telefoonnummer 088 432 74 32. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een melding doen bij het Sociaal Team.

Meldingsformulier Sociaal Team Druten (PDF, 462.7 kB)

Wat kost het?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 20,60 per maand.

Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team. Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) (Deze link gaat naar een externe website) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

Hoelang duurt het?

Meer informatie

U doet een melding bij het Sociaal Team van de gemeente Druten. In de melding geeft u aan wat uw probleem is en wat u zelf heeft geprobeerd om het probleem op te lossen. Ook geeft u aan wat uw hulpvraag is.

Naar aanleiding van uw melding heeft u een gesprek met de gemeente over uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht welke beperkingen u heeft en welke problemen u hierdoor ervaart. Ook wordt onderzocht welke oplossingen er zijn binnen uw eigen netwerk en /of voorliggende voorzieningen.

Als het onderzoek klaar is, geeft de gemeente de uitkomst van het onderzoek en de mogelijke oplossing schriftelijk aan u. Als hieruit blijkt dat de gemeente een maatwerkvoorziening in moet zetten, kunt u hiervoor een aanvraag doen. Is de uitkomst van het gesprek dat u niet in aanmerking komt voor een voorziening? Bent u het hier niet mee eens? Ook dan kunt u een aanvraag indienen.