Lees pagina voor

Kinderopvang en peuteropvang

In onze gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, peuteropvang (peuterspeelzaal), de buitenschoolse opvang, of gastouderopvang. Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Neem contact op met de kinderopvangorganisatie. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website) en voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD staan erbij.

Vergoeding

De Belastingdienst vergoedt soms een deel van de kosten van kinderopvang. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website)

Kinderopvang beginnen?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen bij de gemeente. Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau.

Heeft u een locatie gevonden?

Kijk of uw activiteiten passen binnen het omgevingsplan. Controleer of de locatie voldoet aan de eisen voor kinderopvangvoorzieningen en aan de landelijke voorschriften voor brandveiligheid in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.
Gaat u verbouwen? Dan moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarna schrijf uzelf in bij het Personenregister Kinderopvang. Vervolgens kunt u in de gemeente Druten zich via GGD Gelderland-Zuid (Deze link gaat naar een externe website) laten registreren als houder van kinderopvang. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Denkt u eraan om alle bijlagen zoals genoemd in het formulier mee te sturen? De GGD kan uw aanvraag namelijk pas in behandeling nemen als de aanvraag compleet is. U kunt uw aanvraag mailen naar:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan de GGD Gelderland-Zuid. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website).

Wat kost het?

Kosten voor het starten van een kinder- of gastouderopvang
Omschrijving Prijs
Vergunning voor kindercentrum of gastouderbureau € 1.148,95
Vergunning voor gastouderopvang € 602,60

Inspectie

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, voert de GGD Gelderland-Zuid een inspectie uit. Als u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, geeft de gemeente toestemming en neemt uw kindercentrum op in het LRK. Dit duurt, van aanmelding tot registratie, maximaal 10 weken.

Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRK) kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.