Lees pagina voor

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

Meer informatie vindt u op de pagina’s over:

De regels voor het brandveilig gebruiken van een pand vindt u op de website van informatiepunt leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website)

Ook voor bouwen en verbouwingen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 januari 2024 zijn hiervoor in de Omgevingswet andere regels opgenomen. Voor uw bouwplan zijn er aparte regels voor het:

U moet voor beide gevallen nagaan of u toestemming nodig heeft. In beide gevallen zijn ook sommige bouwwerken vergunningsvrij. Voor het bouwtechnisch bouwen kan er soms een melding nodig zijn in plaats van een vergunning. Meer informatie over het technisch bouwen en de Wet kwaliteitsborging (WKB) vindt u op onze pagina Wet Kwaliteitsborging.

Wat moet u doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente door een mail te sturen naar omgevingsloket@drutenwijchen.nl.

In sommige gevallen adviseren wij een vooroverleg. Meer informatie daar over kunt u vinden op onze pagina vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt de vergunningsvrije mogelijkheden zelf online bekijken:

Welstand

De welstandseisen gaan over de architectonische kwaliteiten van het bouwplan en de omgeving. Een plan zal in de eerste plaats altijd moeten voldoen aan het omgevingsplan of de gemeente moet daarvan willen afwijken. Het plan kan daarna worden voorgelegd aan de adviseurs van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
U kunt zelf al nagaan of uw initiatief voldoet aan de welstandseisen door voor uw perceel te kijken in de Welstandsnota Druten (Deze link gaat naar een externe website)
U kunt een vooroverleg indienen om vroegtijdig een ontwerpplan te bespreken met de adviseurs van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wat kost het?

De kosten van een omgevingsvergunning zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten van de (ver)bouwing of bouwwerk in combinatie met de aan te vragen activiteiten. Deze kosten (leges) vindt u terug in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) op Overheid.nl.

Hoelang duurt het?

Uitgebreide aanvraag

Wat heeft u nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Aangevraagd voor 1 januari 2024?

Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag gedaan via Omgevingsloket online (OLO)? Deze kunt u nog tot 1 juli 2024 bekijken en aanvullen in het OLO. Deze aanvragen zijn niet overgezet naar het nieuwe Omgevingsloket.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website)

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? De medewerkers van het team vergunningverlening zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.