Lees pagina voor

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen.

Wat moet u doen?

Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Vergunningscheck op Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website)

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website). U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen middels een vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Een vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Tijdens de behandeling van uw verzoek om vooroverleg gaat de gemeente na of uw plannen kans van slagen hebben. Tevens kunt u eventuele aanpassingen in uw plannen nog verwerken. Hierbij gelden geen wettelijke termijnen. Het vooroverleg kunt u indienen via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website).

Vooroverleg

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Een vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Tijdens de behandeling van uw verzoek om vooroverleg gaat de gemeente na of uw plannen kans van slagen hebben. Tevens kunt u eventuele aanpassingen in uw plannen nog verwerken. Hierbij gelden geen wettelijke termijnen. Op de pagina vooroverleg kunt u meer informatie vinden of een vooroverleg aanvragen.

Wat kost het?

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de legesverordening. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

Hoelang duurt het?

Uitgebreide aanvraag

Wat heeft u nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Meer informatie

Vooroverleg

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven is het misschien verstandig om eerst uw initiatief te laten toetsen op haalbaarheid. Dit vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. U kunt dit verzoek indienen via het digitale aanvraagformulier toetsen initiatief (Deze link gaat naar een externe website). Hieraan zijn legeskosten verbonden.

Vergunningvrij (ver)bouwen

In grote lijnen komt het er op neer dat u aan de achterkant van uw woning in veel gevallen geen vergunning nodig heeft als u iets wil (ver)bouwen. Aan de voorkant en aan de zijkant gelden strengere voorwaarden. Met behulp van de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u er achter komen of u een vergunning nodig heeft. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan laat de check ook zien welke stukken u moet meezenden bij uw aanvraag.

Brochure 'Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk' (Deze link gaat naar een externe website)

Contactgegevens vergunningverleners

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.