Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen.

Wat moet ik doen?

Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Doe de vergunningscheck

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of Eherkenning (ondernemers) nodig.

Omgevingsloket online

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen middels een vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Een vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Tijdens de behandeling van uw verzoek om vooroverleg gaat de gemeente na of uw plannen kans van slagen hebben. Tevens kunt u eventuele aanpassingen in uw plannen nog verwerken. Hierbij gelden geen wettelijke termijnen. Het vooroverleg kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Vooroverleg

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Een vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Tijdens de behandeling van uw verzoek om vooroverleg gaat de gemeente na of uw plannen kans van slagen hebben. Tevens kunt u eventuele aanpassingen in uw plannen nog verwerken. Hierbij gelden geen wettelijke termijnen. Het vooroverleg kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl

Wat moet ik betalen?

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening. Deze kosten (leges) vind u terug in de legesverordening (vul uw postcode en het zoekwoord leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Handig om te weten

Vooroverleg

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u via het omgevingsloket een conceptaanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD of Eherkenning nodig.

Deze conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstandeisen. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

Vergunningvrij (ver)bouwen

In grote lijnen komt het er op neer dat u aan de achterkant van uw woning in veel gevallen geen vergunning nodig heeft als u iets wil (ver)bouwen. Aan de voorkant en aan de zijkant gelden strengere voorwaarden. Met behulp van de vergunningcheck via het omgevingsloket kunt u er achter komen of u een vergunning nodig heeft. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan laat de check ook zien welke stukken u moet meezenden bij uw aanvraag.  

Brochure vergunningvrij-bouwen

contactpersonen

Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van team vergunningverlening.