Lees pagina voor

Reclame plaatsen

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Wat moet u doen?

Via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD (Deze link gaat naar een externe website). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website).

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat: