Lees pagina voor

Vooroverleg

Vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen.

Haalbaarheid van uw initiatief onderzoeken

Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen? Kijkt altijd eerst op Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) en doe de vergunning check. U kunt dan vaststellen of het vergunning vrij kan of dat een vergunning nodig is. Vanaf 1 januari 2024 heet het bestemmingsplan “Omgevingsplan”. U vindt de regels onder Regels op de kaart via het omgevingsloket. (Deze link gaat naar een externe website)

Vooroverleg

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven is het misschien verstandig om eerst uw initiatief te laten toetsen op haalbaarheid. Dit vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. In de bijlagen bij uw aanvraag vooroverleg, voegt u onder andere de relevante tekeningen toe (van de bestaande en nieuwe: situatie, gevels, plattegrond, doorsnede en gebruik).

Wat moet u doen?

Een vooroverleg vraagt u online aan via DigiD of eHerkenning.

Wat kost het?

De kosten van het vooroverleg zijn € 171,15.

Vraagt u binnen 6 maanden na het vooroverleg een vergunning aan voor hetzelfde plan? Dan trekken wij de € 171,75 van de kosten voor de vergunning af.

Omgevingsplan, afwijking met een vergunning

Wanneer uw plan in strijd is met het omgevingsplan, dan kan de gemeente bekijken of er afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Ook dit verzoek kunt u aanvragen via een vooroverleg. Als de gemeente wil afwijken van het omgevingsplan, dan kan daarna in veel gevallen met een eenvoudige procedure een omgevingsvergunning worden verleend. Ook aan deze procedure zijn legeskosten verbonden.

Welstand

De welstandseisen hebben betrekking op de architectonische kwaliteiten van het bouwplan en de omgeving. Een plan zal in de eerste plaats altijd moeten voldoen aan het omgevingsplan of de gemeente moet daarvan willen afwijken. Het plan kan daarna worden voorgelegd aan de adviseur Welstand.

U kunt zelf al nagaan of uw initiatief voldoet aan de welstandseisen door voor uw perceel te kijken in de Welstandsnota Druten (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt eventueel ook een verzoek indienen om uw initiatief te laten toetsen aan de welstandseisen. Ook dit verzoek kunt u aanvragen via de knop vooroverleg. Aan deze procedure zijn legeskosten verbonden.

Grotere ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsplanwijziging

Voor grotere ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van het omgevingsplan, is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Dat zijn plannen waarvoor niet met een eenvoudige procedure afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Als de gemeente positief tegenover uw initiatief staat zal er ook een principetoestemming aan het College van B&W worden gevraagd. Als het college aan uw plan medewerking wil verlenen dan kan hierna een procedure worden opgestart om een omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan zal ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de pagina principeverzoek leest u meer over het indienen van een principeverzoek.

Hoe lang duurt het?

We proberen u binnen 6 weken een reactie te geven of we kunnen meewerken aan uw verzoek. Soms duurt het langer dan 6 weken. Dan laten we dat aan u weten.

Vragen?

Heeft u een vraag? Of wilt u een afspraak maken? De medewerkers van het team vergunningverlening zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.