Lees pagina voor

Principeverzoek

U kunt bouwplannen hebben die niet passen binnen het omgevingsplan. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niet kan of wil meewerken aan uw plan. U kunt een principeverzoek indienen. Zo komt u te weten of de gemeente wil meewerken aan het plan.

Let op! Voorlopig behandelen wij geen woningbouwplannen. Vanaf 1 augustus 2024 gaan we weer woningbouwplannen voor 1 of 2 woningen in behandeling nemen. Voor grotere woningbouwplannen blijft de planstop nog gelden. Op dit moment zijn er tot 2030 genoeg woningbouwplannen voor de opgave waar de gemeente voor staat in de regio.

De stop geldt niet voor het omzetten van een bestaande (agrarische) bedrijfswoning naar een gewone woning, en ook niet voor mantelzorgwoningen. De stop geldt ook niet voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

U kunt wel een principeverzoek indienen voor andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor uitbreiding van een bedrijf.

Wat moet u doen?

Uit uw aanvraag moet duidelijk naar voren komen waarom uw plan niet past binnen het omgevingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover uw plannen staat. Met het besluit op het principeverzoek kunt u bepalen of u de plannen verder uit gaat werken.

Met het besluit op het principeverzoek kunt u bepalen of u de plannen verder uit gaat werken.

Wat heeft u nodig?

In het aanvraagformulier staat welke informatie de gemeente nodig heeft om een besluit te nemen. Wat bent u van plan en waarom? Wat gaat de omgeving daarvan merken? Wat is de toegevoegde waarde?

U stuurt minimaal de volgende bijlagen mee:

Wat kost het?

Voor de behandeling van een principeverzoek betaalt u een legesbedrag van € 412,00. Heeft de gemeente uw principeverzoek ontvangen? Dan sturen wij u een rekening.

Vragen?

Heeft u een vraag over het principeverzoek of behoefte aan een vrijblijvend verkennend gesprek? Mail uw vraag dan met een korte toelichting en uw gegevens naar intake@drutenwijchen.nl. We nemen dan via de mail of telefonisch contact met u op.

Meer informatie

Uw principeverzoek wordt getoetst en vervolgens voorgelegd aan het college van B&W. Na afloop weet u of het college van B&W in principe bereid is mee te werken aan uw plan en welke belemmeringen of knelpunten er mogelijk spelen.

Een principeverzoek heeft een aantal voordelen:

Toetsingskader woningbouwinitiatieven

In september 2021 stemde de gemeenteraad in met het toetsingskader voor woningbouwinitiatieven. Hiermee zorgen we dat woningbouwplannen passen binnen de woningbouwbehoefte voor nu en op lange termijn. Nieuwe woningbouwinitiatieven worden getoetst aan het toetsingskader. Mede op basis van het toetsingskader bepaalt het college welke projecten wel of geen doorgang krijgen.

Hoe lang duurt het

Wij streven er na om binnen 8 tot 12 weken een besluit te nemen op uw verzoek. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Zodra het college een besluit heeft genomen hoort u dat van ons. Soms zijn er aanvullende gegevens nodig om een goede afweging te maken. De beslistermijn kan hierdoor langer worden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunt u geen bezwaar maken.

Participatiewijzer

Bij nieuwe plannen gebruiken wij de participatiewijzer. Deze kunt u vinden op de pagina Participatie en de Omgevingswet.