Lees pagina voor

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

15 mei 2023

Woensdag 24 mei om 19.30 uur vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Druten in Wijkcentrum De Doorkijk. Op de agenda staan onder andere:

  • Inventarisatie onderwerpen en invulling van de scholingsdag op 25 oktober. Aan deze scholingsdag doen ook beleidsmedewerkers van de gemeente mee.
  • Een belangrijk gesprekspunt is het bijgestelde beleidsplan “Geldzorgen Armoede en schulden”.
  • Als laatste komt er een reactie over het project “Inclusie” en De ontwikkeling van de “Woon- Zorgvisie Druten”.

Meer informatie

De agenda, bijbehorende stukken en notulen kunt u lezen op de website www.adviesraaddruten.nl (Deze link gaat naar een externe website). De vergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom.

Meer nieuws

Al het nieuws