Lees pagina voor

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Voor bijvoorbeeld bouwen en gebruik van grond komen samen in één nieuwe wet. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt. 

Wat betekent de Omgevingswet voor u? 

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen. Of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.  
U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). 

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten. Of als een bedrijf in de buurt het kantoor groter wil maken. Goed voor u om te weten. We vragen initiatiefnemers om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.  

 De belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2024  

Meedenken en meedoen 

Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. Op onze pagina Participatie en de Omgevingswet (Deze link gaat naar een externe website) leggen we uit wat participatie in de Omgevingswet betekent.

Tot 1 januari 2024 

Heeft u een vergunning gekregen of aangevraagd vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft gegeven, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.  
Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de oude regels. Zorg er wel voor dat u alle stukken die nodig zijn op tijd aanlevert.  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar omgevingsloket@drutenwijchen.nl

In januari en februari 2024 is er een inloopspreekuur Omgevingswet. Voor inwoners en bedrijven.
Gemeentehuis Druten: donderdag 10:00 tot 11:00 uur

Het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kunt u:

Vergunningcheck

Doe een vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Doorloop de check en beantwoord alle benodigde vragen. Op een kaart ziet u welke regels er voor uw locatie gelden. U krijgt een overzicht met wat u nog moet doen voordat u een vergunning aanvraagt.

Vergunning aanvragen of melding doen

U logt in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning. U beantwoordt alle benodigde vragen. En u deelt de documenten die nodig zijn.

Mijn Omgevingsloket

Uw aanvragen en meldingen vindt u terug in "Mijn Omgevingsloket". U kunt aanvragen ook bewerken.

Helpfunctie

In het Omgevingsloket zit een digitaal Helpcentrum. Hierin vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.