Lees pagina voor

Op weg naar minder CO2

De Nederlandse overheid wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Daarom zetten we stappen om zelf minder CO2 uit te stoten.

We willen als organisatie in 2027 14% minder CO2 uitstoten dan in 2022. Op deze pagina leest u hoe we meer inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot en welke stappen we zetten om ons doel te bereiken.

Hoe meten we onze CO2-uitstoot?

We meten onze CO2-uitstoot met behulp van de CO2-Prestatieladder. Dit instrument geeft ons inzicht in onze uitstoot en helpt ons bij het nemen van maatregelen. De CO2-Prestatieladder berekent de CO2-uitstoot door te kijken naar verschillende bronnen, zoals de verwarming van onze gebouwen, openbare verlichting, brandstofverbruik van onze bedrijfswagens en materialen gebruikt door de buitendienst.

CO2-voetafdruk

We berekenen ieder half jaar onze CO2-voetafdruk om te controleren of we op schema liggen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Dit geeft ons inzicht in wat we kunnen doen om onze uitstoot te verminderen.

Bekijk CO2-voetafdruk Druten 2022

Wat gaat er al goed?

Veel wagens in ons wagenpark zijn al elektrisch en al onze gebouwen gebruiken groene energie. De elektriciteit die we gebruiken zorgt dus niet voor CO2-uitstoot.

Wat kan beter?

We kunnen nog meer doen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Vooral bij het verwarmen van onze gebouwen. Slimmer verwarmen en ons gedrag aanpassen kunnen hierbij helpen.

Welke maatregelen nemen we?

In 2027 willen we als organisatie 14% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2022. We nemen verschillende maatregelen om onze CO2-uitstoot te verminderen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Gemeente Druten neemt deel aan initiatieven, zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en het ‘platform circulaire regio’ van de Groene Metropoolregio om kennis te delen en initiatieven te bespreken.

Certificaat

In maart 2024 laten we ons certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Het certificaat toont aan dat we ons bewust zijn van onze CO2-uitstoot en actief maatregelen nemen om deze te verminderen.

Meer informatie hierover en ons certificaat zijn te vinden op de SKAO-website (Deze link gaat naar een externe website).

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag om energie te besparen? Kijk op het Regionaal Energieloket (Deze link gaat naar een externe website) of het Zakelijk Energieloket (Deze link gaat naar een externe website) wat u zelf kan doen.