Lees pagina voor

Druten2040

Hoe ziet Druten er in 2040 uit? Hoe leven we dan in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk? Met welke ontwikkelingen en uitdagingen hebben we te maken? En wat vinden inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen belangrijk? In het project Druten2040 gaan we deze vragen samen met u beantwoorden.

Toekomstvisie

Met Druten2040 werken we aan een toekomstvisie voor onze gemeente. Hierin komt te staan wat voor een gemeente Druten wil zijn in 2040. De toekomstvisie geeft ons richting en helpt de komende jaren bij het maken van keuzes. Zo willen we ervoor zorgen dat Druten over 15 jaar nog steeds een hele fijne gemeente is om te wonen, werken en ontspannen. De keuzes die we nu maken, zet verandering in gang voor de toekomst.

Denken over Druten

Hoe wilt u dat de gemeente Druten eruit ziet in 2040? Dit vroegen we onze inwoners en stakeholders eerder dit jaar. Op deze vraag kregen we veel reacties. Grote en kleine dromen, die elkaar aanvullen en soms tegengesteld zijn. Ook zijn bestaande beleidsdocumenten en trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van Druten geïnventariseerd. Het resultaat is een grote lijst aan wensen voor de toekomst. 

Om te komen tot een toekomstvisie moeten keuzes gemaakt worden. Voordat deze keuzes voorgelegd worden aan de gemeenteraad vroegen we in september 2023 inwoners, organisaties en stakeholders om mee te denken.

Maar liefst ruim 600 inwoners vulden een vragenlijst of gaven via een swipocratie hun keuze aan tussen verschillende stellingen. Ook gingen medewerkers van de gemeente met inwoners in gesprek.

 • Wat is er al gebeurd?

  • Dromenkaarten en dorpentour

   Tijdens de dorpentour gingen we met zo’n 140 bewoners in gesprek. Over wat is er fijn is aan uw dorp. En wat moeten we doen om dat zo te houden.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Creatieve workshop basisscholen

   Samen met kunstenaar Toon van Gelder hebben 10 leerlingen hun droom verwerkt in één schilderij. Het kunstwerk kunt u bekijken in de hal van het gemeentehuis.

Vervolg

Met alle verzamelde informatie maken we een eerste opzet voor een toekomstvisie. De inbreng van inwoners is hierbij belangrijke input. Het college legt een voorstel voor een toekomstvisie voor bij de gemeenteraad.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van project Druten2040? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief (Deze link gaat naar een externe website). Of volg ons op Facebook (Deze link gaat naar een externe website), Instagram (Deze link gaat naar een externe website), Twitter (Deze link gaat naar een externe website) en LinkedIn (Deze link gaat naar een externe website).