Lees pagina voor

Druten2040

Hoe ziet Druten er in 2040 uit? Hoe leven we dan in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk? Met welke ontwikkelingen en uitdagingen hebben we te maken? En wat vinden inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen belangrijk? In het project Druten2040 gaan we deze vragen samen met u beantwoorden.

Toekomstvisie

Met Druten2040 werken we aan een toekomstvisie voor onze gemeente. Hierin komt te staan wat voor een gemeente Druten wil zijn in 2040. De toekomstvisie geeft ons richting en helpt de komende jaren bij het maken van keuzes. Zo willen we ervoor zorgen dat Druten over 15 jaar nog steeds een hele fijne gemeente is om te wonen, werken en ontspannen. De keuzes die we nu maken, zet verandering in gang voor de toekomst.

Conceptvisie in de gemeenteraad

De toekomstvisie voor de gemeente Druten, Druten2040, is bijna klaar. Burgemeester Sengers heeft namens het college, de conceptvisie aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bespreekt de toekomstvisie tijdens het Ronde Tafelgesprek op 11 april. Tijdens de raadsvergadering van 25 april neemt ze een besluit. De toekomstvisie Druten2040 wordt iedere vier jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ieder jaar geeft de gemeente een update over de stand van zaken. De denktank van de raad blijft betrokken en in contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Wat is er al gebeurd?

  • Denken over Druten2040

   Maar liefst ruim 600 inwoners vulden een vragenlijst of gaven via een swipocratie hun keuze aan tussen verschillende stellingen. Ook gingen medewerkers van de gemeente met inwoners in gesprek.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Dromenkaarten en dorpentour

   Tijdens de dorpentour gingen we met zo’n 140 bewoners in gesprek. Over wat is er fijn is aan uw dorp. En wat moeten we doen om dat zo te houden.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Creatieve workshop basisscholen

   Samen met kunstenaar Toon van Gelder hebben 10 leerlingen hun droom verwerkt in één schilderij. Het kunstwerk kunt u bekijken in de hal van het gemeentehuis.

Vervolg

Met alle verzamelde informatie maken we een eerste opzet voor een toekomstvisie. De inbreng van inwoners is hierbij belangrijke input. Het college legt een voorstel voor een toekomstvisie voor bij de gemeenteraad.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van project Druten2040? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief (Deze link gaat naar een externe website). Of volg ons op Facebook (Deze link gaat naar een externe website), Instagram (Deze link gaat naar een externe website), Twitter (Deze link gaat naar een externe website) en LinkedIn (Deze link gaat naar een externe website).