Lees pagina voor

Wat is er vooraf gegaan?

Een samenvatting van de afgelopen bijeenkomsten.

Conceptvisie in de gemeenteraad

De toekomstvisie voor de gemeente Druten, Druten2040, is bijna klaar. Burgemeester Sengers heeft namens het college, de conceptvisie aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bespreekt de toekomstvisie tijdens het Ronde Tafelgesprek op 11 april. Tijdens de raadsvergadering van 25 april neemt ze een besluit. De toekomstvisie Druten2040 wordt iedere vier jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ieder jaar geeft de gemeente een update over de stand van zaken. De denktank van de raad blijft betrokken en in contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Denken over Druten2040

Om te komen tot een toekomstvisie moeten keuzes gemaakt worden. Niet alle opgehaalde dromen en wensen kunnen we realiseren. Sommige zijn ook tegenstrijdig. Voordat deze keuzes voorgelegd worden aan de gemeenteraad vroegen we in september 2023 inwoners, organisaties en stakeholders om mee te denken.

Maar liefst ruim 600 inwoners vulden een vragenlijst of gaven via een swipocratie hun keuze aan tussen verschillende stellingen. Ook gingen medewerkers van de gemeente met inwoners in gesprek.

Lees hier de resultaten (PDF, 2.5 MB)

Dromenkaarten en dorpentour

Hoe ziet Druten er in 2040 uit? Dat kon u ons laten weten via ansichtkaarten en dorpsbijeenkomsten. We ontvingen maar liefst 127 ansichtkaarten. Tijdens de dorpentour gingen we met zo’n 140 bewoners in gesprek. Over wat is er fijn is aan uw dorp. En wat moeten we doen om dat zo te houden. En we hoorden over uw dromen voor Druten.

Van iedere bijeenkomst is een getekend verslag gemaakt. In de tekeningen worden de dromen samengevat.

Creatieve workshop basisscholen

Kinderen zijn de toekomst. Daarom gingen we creatief aan de slag met kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen. Samen met kunstenaar Toon van Gelder hebben 10 leerlingen hun droom verwerkt in één schilderij. Het kunstwerk kunt u bekijken  in de hal van het gemeentehuis.