Lees pagina voor

Column: Sigrid Sengers

Beste inwoners,

Nog maar net begonnen als burgemeester, val ik met mijn neus in de boter: ik mag met u in gesprek over de toekomst van onze mooie gemeente. Tijdens mijn installatie sprak ik al over de uitdaging waar we als gemeente voor staan: voorbereid zijn op de toekomst en tegelijkertijd het fijne van het leven, wonen en werken hier behouden.

Om dat voor elkaar te krijgen, maken we een toekomstvisie voor 2040. Het is een soort kompas dat ons richting geeft. Het biedt kaders, zodat we keuzes maken die passen bij de waarden, kenmerken en grootte van onze gemeente. We maken keuzes die niet alleen het beste zijn voor ons en voor nu, maar ook voor iedereen die na ons komt.
Zo gaan we bijvoorbeeld nadenken over hoe we onze gemeente klimaatneutraal kunnen maken. Hoe we ervoor gaan zorgen dat onze kinderen hier kunnen blijven wonen en werken. En hoe we nog meer een inclusieve gemeenschap kunnen zijn, waar iedereen meetelt.

De toekomstvisie kunnen we alleen betekenis geven en realiseren, als we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn. Het gaat niet alleen om het horen van de luidste stemmen. We willen juist ook de mensen bereiken die anders misschien niet gehoord zouden worden.

Graag nodig ik dan ook iedereen uit om mee te doen. Jong en oud, nieuwkomers en mensen die hier al generaties wonen. Scholieren, jongeren, gezinnen, ondernemers, organisaties en verenigingen. Iedereen heeft een stem en iedere stem telt. Laten we samen bouwen aan een toekomst, waarin we allemaal kunnen bloeien en groeien.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten tijdens de dorpentour!

Sigrid Sengers,
Burgemeester

Foto door John van Gelder
Foto door John van Gelder