Lees pagina voor

Gezond Actief Leven Akkoord Druten

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werkt de gemeente Druten met verschillende organisaties en inwoners aan een gezondere gemeente. Samen willen we zorgen dat mensen niet ziek worden, eenzaam zijn of mentale klachten ontwikkelen. Daarom werken we aan een gezonde generatie in 2040 waarin iedereen in de samenleving kan meedoen.

We hebben hier bij de volgende vijf doelen:

1. Onze jeugd groeit gezond en veilig op en krijgt gelijke kansen

Er is al een groot en goed aanbod voor de jeugd, maar dat kan bekender worden gemaakt en beter ingezet worden. We willen nog beter aansluiten bij wat er onder de jeugd speelt. We zoeken nog meer samenwerking met jongeren zelf om bij hun behoefte aan te sluiten. En we willen vroeg inzetten op kansengelijkheid.

2. Onze inwoners zorgen goed voor zichzelf en voor elkaar

We denken hierbij aan een gezonde leefstijl, maar ook breder: aan positieve gezondheid. We willen dat inwoners naar elkaar omkijken, dat ze in hun eigen netwerk steun kunnen vinden en geven wanneer dit nodig is. Die steun begint dichtbij, wij helpen waar dat nodig is. Daarom zetten we ook in op een omgeving die sociaal veilig en inclusief is.

3. Onze inwoners zijn weerbaar en veerkrachtig: hun mentale gezondheid is zo dat zij om kunnen gaan met de uitdagingen in het leven

Mentale gezondheid is een breed begrip. We denken aan veerkracht, maar ook aan eenzaamheid, prestatiedruk en een sociaal vangnet. In de huidige maatschappij zien we een toename van mentale problematiek, vooral bij jongeren en jongvolwassenen. We kijken naar oorzaken van die stress en naar hoe we mentale gezondheid bespreekbaar kunnen maken en normaliseren dat er mentale uitdagingen in het leven kunnen zijn.

4. Onze inwoners worden vitaal oud en houden zo lang mogelijk de regie

We zien een toename van ouderen in onze gemeente. Veel ouderen hebben nog veel te geven en bij te dragen. De gemeente wil dit blijven ondersteunen met een passend sport-, beweeg- en cultuuraanbod. Maar ook de omgeving moet passend zijn zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden.

5. De fysieke en sociale omgeving is aantrekkelijk en draagt bij aan gezond leven

We zien dat je omgeving veel impact heeft op je fysieke en mentale gezondheid. Zo heeft het bijvoorbeeld invloed op de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. We werken aan een schone, veilige en beweegvriendelijke omgeving die ontmoeting stimuleert. Maar we kijken ook hoe wij met onze plannen, aanpassingen en ideeën in de fysieke omgeving bij kunnen dragen aan een betere mentale gezondheid, vitaal oud worden, gelijke kansen voor de jeugd en een veilige, sociale omgeving voor iedereen.

Op deze manier willen we als gemeente, organisaties en inwoners samen aan de slag:

  • Het idee van Positieve Gezondheid nemen we overal in mee
  • We ondersteunen elkaar op een positieve manier
  • De gemeente luistert naar inwoners en professionals
  • We hebben aandacht voor kwetsbare momenten in het leven
  • We zetten ons extra in voor sommige groepen omdat zij nu minder kansen hebben en ongezonder zijn. We willen dat iedereen de kans heeft om zich gezond te voelen

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat over hoe je gelukkig en gezond kan zijn. Als je een ziekte hebt, gaat er vaak veel aandacht naar de klachten en problemen. Maar met Positieve Gezondheid is er ook aandacht voor andere dingen in het leven, voor wat je zelf kan doen om te herstellen maar ook op de dingen die het leven mooi en belangrijk maken.

Positieve Gezondheid kan je opdelen in 6 onderdelen. Deze onderdelen zijn: Lichaam, Gevoel en gedachten, Zinvol leven, Kwaliteit van Leven, Meedoen en Dagelijks leven.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven? We sturen regelmatig een nieuwsbrief. Je kunt je daarvoor inschrijven (Deze link gaat naar een externe website). Wil je ons plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen? Stuur dan een mail naar gezondenactief@drutenwijchen.nl.