Lees pagina voor

Lokaal Sportakkoord Druten

Lokaal sportakkoord

Sport en bewegen is leuk, gezond, verbindt en zorgt voor een goed gevoel. In Druten kunt u op veel plekken sporten. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, in de nieuwe sporthal, in en op het water. En ook op de fietspaden, de wandelpaden en in het Drutens bosje. Doe jij ook mee?

Samen hebben we in de gemeente Druten het Lokaal Sportakkoord Druten ondertekend. In het sportakkoord staan afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Met dit Drutense sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Het lokaal sportakkoord in onze gemeente bestaat uit de volgende drie thema's: 

  1. Heel Druten sport en beweegt
  2. Sportieve en gezonde Drutense jeugd
  3. Druten Verenigt

Wilt u het lokaal sportakkoord per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar gezondenactief@drutenwijchen.nl

Een idee

Hoe vraagt u geld aan de gemeente?

Heeft u een idee? Sluit het idee aan bij de doelen van het lokaal sportakkoord? Wat mooi! Misschien kunt u voor uw idee geld krijgen.

Voorwaarden

  • De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de drie thema’s uit het sportakkoord.
  • De activiteit is niet alleen voor de eigen leden.
  • Het gaat om een aanjaagbudget; aanmoedigen/starten/aanjagen. Zo veel mogelijk om acties duurzaam te maken.
  • De kartrekker maakt van de actie/activiteit een kort verslag voor de kerngroep

Aanvragen

Stuur een e-mail naar gezondenactief@drutenwijchen.nl en wij nemen contact met u op.

Help ook mee!

De handtekeningen zijn gezet, maar u kunt ook nog aansluiten. Met elkaar proberen we de sport in de gemeente Druten een stapje verder te brengen! Contactpersoon vanuit de gemeente is Ashley Reinink. De gemeente is één van de partijen, net als alle andere betrokkenen. Samen voeren we het sportakkoord uit. Heeft u vragen of wilt u aansluiten ? Stuur dan een e-mail naar gezondenactief@drutenwijchen.nl.