Lees pagina voor

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijzen die zijn binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan voor Portier verwerkt. Het bestemmingsplan is 14 september 2023 behandeld in het Ronde Tafel Gesprek in de gemeenteraad. Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend mochten als ze willen dan nog eens extra uitleg geven. De gemeenteraad heeft op 28 september 2023 het plan vastgesteld.
In het bestemmingsplan staat wat de projectontwikkelaar in het plangebied mag bouwen. Het plan ligt tussen de Heuvel en de Van Heemstraweg in. Het gaat om 159 woningen, grondgebonden en gestapeld. En de bouw van een parkeerhuis met 200 parkeerplaatsen.

Portier wordt een woonwijk met verschillende woningen in een groene omgeving. De woningen komen op de nu nog kale grond. Maar ook op de grond die vrijkomt na sloop van de sporthal. Het plangebied is in de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen aangewezen als een versnellingslocatie voor woningbouw.

Wethouder Willy Brink: “Het college van burgemeester en wethouders is erg blij dat bijna alle ambities, onder andere qua architectuur en inrichting van de openbare ruimte, uit het ambitiedocument een plaats hebben gekregen in het uiteindelijke plan. De lat lag hoog, maar de ontwikkelaar is er prima in geslaagd om de ambities in het plan te vertalen.

We zijn ook blij met zo veel nieuwe woningen. Ze zijn belangrijk voor de groei en bloei van onze gemeente. En ook heel belangrijk: de woningen zijn voor zowel jong als oud. Er komen niet alleen nieuwe huizen, maar ook de doorstroming op de woningmarkt verbetert. Namelijk als mensen uit onze gemeente nieuwe huizen gaan huren of kopen, komen er weer woningen vrij.”

Participatie

Om dit plan te maken heeft de projectontwikkelaar goed geluisterd naar de mensen uit de buurt. Met hen is gesproken en gevraagd wat ze vinden. En de plannen zijn gedeeld. Een klankbordgroep adviseerde de ontwikkelaar over verbetering van het plan. Samen zorgden ze voor een zo goed mogelijk plan.