Lees pagina voor

Sportcentrum De Gelenberg

Het nieuwe sportcentrum Gelenberg wordt een plek voor iedereen waar alles draait om gezondheid en beweging. Het huidige verouderde zwembad maakt plaats voor een duurzaam sportcentrum. Ook vervangt het sporthal De Heuvel in het centrum van het dorp.

De weg naar het sportpark toe heeft als naam Invictusstraat gekregen. Deze loopt vanaf de Koningsstraat.

De gemeente heeft “ja” gezegd tegen het ontwerp voor Sportcentrum

Op 14 juli 2022 is de Omgevingsvergunning verleend. Aannemer Van der Horst start in september 2022 met de nieuwbouw. Zij zijn verantwoordelijk voor het hele project: het ontwerp, de bouw en de oplevering. 

We geven in het ontwerp voor de het opnieuw inrichten van het sportpark veel aandacht aan:

Sportcentrum De Gelenberg staat een meter hoger dan het grondpeil. De gemeente werkt het plan voor de openbare ruimte samen met de architect uit. Zo sluit het sportcentrum mooi aan op de directe omgeving.

Veiligheid en bereikbaarheid van het sportcentrum is belangrijk

Het nieuwe sportcentrum en de sportverenigingen op het sportpark moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Vanaf 15 augustus 2022 moeten alle bezoekers voor het bestaande zwembad de Invictusweg gebruiken. Te voet, met de fiets en met auto. Het parkeerterrein van Voetbalvereniging DIO’30 geeft géén toegang tot het zwembad. Vanaf dit parkeerterrein is de tennisvereniging wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Er komt een vrijliggend fietspad en voldoende parkeerplaatsen.

De gemeente plaatst borden om mensen de goede kant op te wijzen

We hebben met de beide hondensportverenigingen een afspraak om de nieuwe weg mogelijk te maken. De parkeerplaats aan de Koningstraat blijft bestaan en krijgt een “knip” bij het clubgebouw van voetbalvereniging DIO’30. De doorgang bij het clubgebouw blijft alleen voor langzaam verkeer en leveranciers open.

Faciliteiten

Dit worden de mogelijkheden van het sportcentrum:
• een turn- en gymhal;
• 3 sportzalen;
• een zwembad en’
• een horecagelegenheid met multifunctionele ruimte.

De hoofdgebruikers zijn: Pax Christi, turnvereniging Druturnia, de zwemvereniging en De Kom.

Sportinrichting sportcentrum

De gemeente heeft in overleg met Druturnia en Pax Christi aan Janssen-Fritsen opdracht gegeven voor de vaste sportinrichting. Dat zijn de sporttoestellen die aan het plafond, de muren en in de sportvloer worden vastgezet. Pax Christi zorgt zelf voor een klimwand. Losse sportmaterialen zoals matten, banken en bokken komen over van de sportzalen van Pax Christi.

Andere info

Het draaiende houden van het nieuwe sportcentrum komt te liggen bij een ondernemer. Hij is verantwoordelijk voor (de kosten van) inspectie, keuring, onderhoud en vervanging van alle sportmaterialen, vloermatten en sportvloeren. In 2024 gaat het huidige personeel van het zwembad over naar de nieuwe ondernemer.

Het bouwterrein is schoongemaakt en gecontroleerd op materialen die kunnen ontploffen, beschermde diersoorten en archeologische resten.