Lees pagina voor

Toekomst bestendig wonen lening vve

U woont in een fijn appartement in een vereniging van eigenaren (vve) en u wilt hier graag nog zo lang mogelijk blijven wonen. Soms is het nodig om het pand aan te passen. Bijvoorbeeld door samen met andere leden van de vve aan de slag te gaan met verduurzaming en onderhoud. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening voor vve’s kunt u dit samen financieren.

Aanvragen van de lening in stappen

  1. Geef aan bij welk beleidsdoel de door u gekozen maatregelen horen. U moet altijd tenminste 1 maatregel treffen die hoort bij het beleidsdoel energiebesparing/energie opwekken.
  2. Doe de online aanvraag. U moet daarbij een offerte meesturen van de maatregelen.
  3. De gemeente Druten beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken. U krijgt een brief waarin we uw aanvraag goedkeuren of om meer informatie vragen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, leest u in de toewijzingsbrief hoe u met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de lening afsluit
  4. SVn toetst de aanvraag en stuurt u de leningsofferte
  5. U tekent de overeenkomst voor de lening van SVn en stuurt deze terug. Pas daarna mag u beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. U stuurt uw facturen op en deze worden daarna uitbetaald

Overzicht beleidsdoelen

a. Verduurzaming (energiebesparing/energie opwekking);
b. Klimaatadaptatie (groene daken, wateropvang, zonwering etc.)
c. Energietransitie (maatregelen om van het gas af te gaan)
d. Levensloopbestendig maken/langer zelfstandig thuis wonen;
e. Asbestsanering;
f. Funderingsherstel;
g. Renovatie, waarbij minimaal 25% van de investering samenhangt met investeringen ten
behoeve van verduurzaming, asbestsanering, funderingsherstel, levensloopbestendig maken, klimaatadaptatie en/of de energietransitie.

Leenvormen

Om het pand toekomstbestendig te maken, zijn er 2 verschillende leenvormen. We hebben de zakelijke lening voor kleine vve’s (tot 8 appartementen) en daarnaast een zakelijke lening voor grote vve’s (vanaf 8 appartementen). Voor iedere lening geldt dat u minimaal één energiemaatregel moet nemen. SVn verstrekt en administreert de lening. De lening wordt beschikbaar gesteld vanuit een bouwdepot. Het bouwdepot gebruikt u om betalingen te doen aan uw aannemer of installateur.

Zakelijke lening kleine vve's

Zakelijke lening grote vve's

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor sommige bouwkundige aanpassingen is een omgevingsvergunning nodig. Voorbeelden van dit soort aanpassingen zijn: gevelisolatie aan de buitenzijde, verandering van nokhoogte bij dakisolatie, bodem-waterwarmtepomp, WKO, of warmtepomp aan een voorgevel of zichtbaar op het dak, bij wijziging gebruik (bijvoorbeeld van garage naar woonbestemming). Meer informatie vind u op onze pagina omgevingsvergunning.

Monument

Bij monumenten zal vaker de vergunningsvraag nodig zijn. Heeft u een monument? Neem dan voordat u de lening aanvraagt, eerst contact op met de gemeente. Meer informatie vindt u op onze pagina monument verbouwen, herstellen en onderhouden.

Adviesgesprek duurzaam wonen

Wilt u meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek over deze lening? Vraag dan een adviesgesprek bij het energieloket (Deze link gaat naar een externe website) aan.

Subsidiemogelijkheden

Misschien kunt u ook subsidie aanvragen voor de maatregelen die u laat uitvoeren. Kijk daarvoor op de website van het energieloket (Deze link gaat naar een externe website).

Verordening

De hele verordening kunt u vinden op de site van overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website)