Lees pagina voor

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Wilt u tijdelijk een voorwerp plaatsen op een weg, de stoep of andere openbare grond van de gemeente? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, bouwmaterialen, steiger, hek of schaftkeet. Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Dan kan online met DigiD of eHerkenning.

Aanvraag vergunning voorwerp plaatsen met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Wat kost het?

Een vergunning kost € 132,35. Daarnaast betaalt u per dag € 15,90, per week € 53,10 en/of per maand € 132,35. 

Voorwaarden

U krijgt geen toestemming voor het plaatsen:

Omgevingsvergunning

Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

Via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) kunt u contoleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Meer informatie vindt u op onze pagina omgevingsvergunning