Het Drutens college bestaat uit burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld en wethouders: Willy Brink, Gérard de Wildt en André Springveld. Gemeentesecretaris Boy Janssen adviseert het college momenteel. 

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld

Afbeelding van Burgemeester Corry van Rhee- Oud Ammerveld

Functie: Burgemeester
Taken:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke en regionale coördinatie
 • Internationale contacten
 • Juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering
 • Evenementen

Boy Janssen

Foto van gemeentesecretaris Boy Janssen

 

 

 

 

 

 

Functie: Gemeentesecretaris
Taken:

 • Een coördinerende en beleidsadviserende taak
 • De schakel tussen het ambtelijk apparaat en het college en het algemeen bestuur van de gemeente.

Willy Brink

Afbeelding wethouder Willy Brink

Functie: Wethouder, 1e loco burgemeester
Politieke partij: Kernachtig Druten
Taken:

 • Financiën
 • Grondbedrijf
 • Openbare Ruimte
 • Verkeer en vervoer (infrastructuur)
 • Accommodaties
 • Gebouwenbeheer
 • Economische zaken
 • Ondernemen, recreëren en toerisme

André Springveld

Afbeelding wethouder André Springveld

Functie: Wethouder, 2e loco burgemeester
Politieke partij: Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
Taken:

 • Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
 • Vergunningverlening
 • Duurzaamheid en milieu
 • Monumenten
 • Mobiliteit en doelgroepenvervoer

Gérard de Wildt

Functie: Wethouder, 3e loco burgemeester
Politieke partij: Dorpslijst Horssen
Taken:

 • Werk en inkomen
 • Welzijn en zorg
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Sport