Lees pagina voor

Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om het gebruik van uw woning te verbeteren zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Wat moet u doen?

U kunt een melding doen bij het Sociaal Team van de gemeente Druten. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier (Deze link gaat naar een externe website), door een mail te sturen naar sociaalteam@druten.nl of te bellen met 088 432 74 32.

Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

Wat kost het?

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team Druten. Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) (Deze link gaat naar een externe website) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

Hoelang duurt het?

Meer informatie

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) (Deze link gaat naar een externe website) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.