Lees pagina voor

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Druten? Of komt u in Druten wonen? Geef uw nieuwe adres dan online aan ons door met uw DigiD. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing, tot 5 dagen erna.

Verhuist u van Druten naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente. Komt u in Druten wonen vanuit het buitenland? Lees dan de informatie op de pagina verhuizen naar Nederland.

Gaat u bij iemand anders in huis wonen?

Dan heeft u toestemming nodig van de bewoner of eigenaar. De bewoner kan toestemming geven. Download het formulier verklaring inwoning (PDF, 970.7 kB) vul het in en onderteken het met pen. Maak er een foto van of scan het in. Voeg het verderop in het formulier 'online verhuizing doorgeven' toe als bijlage. Samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner. Of neem het mee naar uw afspraak.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Een verhuizing kunt u voor iemand anders doorgeven:

Uw echtgenoot of geregistreerd partner
Uw minderjarige kind: als u de ouder, voogd of verzorger bent
Uw meerderjarige kind: als u op hetzelfde adres gaat wonen
Uw ouder: als u op hetzelfde adres gaat wonen
Iemand die onder curatele staat: als u curator bent
Een pleegkind: als u een zorgcontract heeft
Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat moet u vriend of vriendin zelf doen.

Verhuist u naar het buitenland?

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Lees dan de informatie op onze pagina verhuizen naar het buitenland.

Wanneer is uw verhuizing verwerkt?

Kloppen alle gegevens? Dan verwerken wij uw verhuizing binnen 5 werkdagen na de datum van uw verhuizing. Het nieuwe adres staat een paar dagen later op de website MijnOverheid (ga naar Identiteit, Basisgegevens).

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Wij geven uw verhuizing door aan alle organisaties die deze gegevens nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld de Belastingdienst. Op de website Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) vindt u meer informatie.

Rijksoverheid: Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?