Lees pagina voor

Informatieavonden voorgenomen aanwijzing beschermde dorpsgezichten Afferden-Deest en Horssen

22 februari 2024

Wij organiseren samen met het Gelders Genootschap twee informatiebijeenkomsten over de voorgenomen aanwijzingen van deze beschermde dorpsgezichten.

  • Dinsdagavond 12 maart van 19.15 uur tot 21.30 bij Dorpshuis de Horst, Rijdt 38 in Horssen over het beschermde dorpsgezicht Horssen;
  • Maandagavond 18 maart van 19.45 uur tot 22.00 uur bij Kulturhus de Meent, Koningsplein 24 in Afferden over het beschermde dorpsgezicht Afferden-Deest.

Aanleiding

De gemeenteraad gaf het college van B&W opdracht om een initiatiefvoorstel van de fractie Sociaal Maas en Waal uit te voeren. Het doel van dit voorstel is om te komen tot een aanwijzing van beschermde dorpsgezichten en gebieden met cultuurhistorische waarden in de gemeente Druten. Deze aangewezen gebieden worden daarna vastgelegd in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan).

Informeren

Het college betrekt u graag bij dit plan en zij zijn benieuwd naar uw mening. Alle inwoners en bedrijven in het gebied hebben wij met een brief geïnformeerd. Tijdens de informatieavond is er een presentatie en uitleg over het initiatief, de begrenzing van het beschermd gebied en hoe het tot stand is gekomen. Wilt u nu alvast meer informatie hierover?

Aanmelden en vragen

Wilt u ook bij een bijeenkomst zijn? Dan kunt u een mail sturen naar monumenten@drutenwijchen.nl vóór woensdag 6 maart 2024. Heeft u al vragen? Stuur deze dan gerust mee met uw aanmelding. We proberen uw vragen dan zoveel mogelijk te beantwoorden op de informatieavond.

Meer nieuws

Al het nieuws