Lees pagina voor

Maar liefst 8 lintjes in gemeente Druten

26 april 2024

Op vrijdagochtend 26 april reikte burgemeester Sigrid Sengers maar liefst 8 Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Niet alleen het grote aantal lintjes maakte dit jaar bijzonder. Er waren kandidaten uit alle kerkdorpen van de gemeente Druten en in verschillende leeftijdscategorieën. De nietsvermoedende kandidaten werden in de Orde van Oranje Nassau benoemd tot lid of ridder.

Burgemeester Sigrid Sengers: ‘Wat ben ik trots op deze 8 vrijwilligers die Druten nog meer laten groeien en bloeien. Dat lintje is meer dan verdiend. Zij staan symbool voor al die mensen die zich inzetten voor een leefbare gemeente waar veel georganiseerd wordt. Zij dragen bij aan een levendige Drutense samenleving.

De gedecoreerden zijn van links naar rechts dhr. Blok, dhr. Van Leur, mevr. De Krijger-van Gelder, dhr. Driessen, mevr. Van Gelder-De Klein, dhr. Van der Velden, dhr. Gijsbers en dhr. Vrijaldenhoven. Fotograaf: John van Gelder.
De gedecoreerden zijn van links naar rechts dhr. Blok, dhr. Van Leur, mevr. De Krijger-van Gelder, dhr. Driessen, mevr. Van Gelder-De Klein, dhr. Van der Velden, dhr. Gijsbers en dhr. Vrijaldenhoven. Fotograaf: John van Gelder.

Gedecoreerde: de heer J.C. (Jo) van der Velden uit Deest

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Velden is een creatieve man met gouden handen. Al vanaf 1973 zet hij zich vrijwillig in voor de gemeenschap van Deest. Zo is hij al meer dan 50 jaar actief betrokken bij Buurtvereniging De Nachtuilen. Vanuit deze vereniging is de heer Van der Velden medeoprichter van de Toeristische Markt Deest. Tot de laatste markt in 2019 was hij een drijvende kracht. Bij zowel de Toneelvereniging Deest als De Bewoarsmiense heeft hij talrijke decors gebouwd. Van het eerste ontwerp tot de op- en afbouw. Vanaf 2012 is de heer van der Velden secretaris van belangenvereniging Senioren Deest en organiseert hij leuke activiteiten. Ook bij Dorpshuis ’t Trefpunt gebruikt hij zijn gouden handen nog regelmatig.

Gedecoreerde: de heer J. (Han) Blok uit Horssen

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

De natuur beschermen is een belangrijk thema voor de heer Blok. Zijn scherpe pen is het wapen om zijn kennis als bioloog met de samenleving te delen. In de jaren ’70 en ’80 zette hij zich in voor IVN Oost-Veluwe. Hij was onder meer cursusleider voor de natuurgidsen en voorzitter. Als bestuurslid van de kindervakantieweek ‘Kids Town’ in Horssen wist hij altijd een leerzaam thema aan het programma toe te voegen. Vanaf 2000 schrijft hij voor verschillende platforms. Zo is hij columnist bij Duurzaamnieuws.nl, schrijft artikelen in dorpskrant De Klep en is hij schrijver van het boek ‘Nooit geen eiges’. In 2012 heeft de heer Blok een film over Horssen gemaakt. Ook zet hij zijn kennis in bij verschillende initiatieven waar hij lezingen verzorgt over diverse onderwerpen. De heer Blok is nog steeds voorzitter van dorpskrant De Klep en van de Energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal.

Gedecoreerde: de heer L.G.M. (Bert) van Leur uit Puiflijk

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Leur voelt zich in het zwembad als een vis in het water. Als sinds begin jaren ‘90 is hij vrijwilliger bij Zwemvereniging De Gelenberg in Druten. Hij is hulptrainer bij trainingsgroepen van jong tot oud en van recreant tot wedstrijdzwemmer. Ook was hij begeleider bij recreantenwedstrijden en organiseerde hij allerlei activiteiten. Als official was hij tot 2014 actief. In 2023 certificeerde hij zich opnieuw om de tijdswaarnemingen bij wedstrijden te klokken. De vereniging kan altijd op hem rekenen bij vele hand- en spandiensten. De heer Van Leur is in de jaren ’80 actief geweest bij de voetbalclub en de volleybalvereniging. Sinds 2023 helpt hij bij het onderhoud van het kerkhof.

Gedecoreerde: mevrouw P.M.H. (Nelly) van Gelder-de Klein uit Deest

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het andere mensen naar de zin maken en oog voor details; dat typeert mevrouw Van Gelder -de Klein. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was mevrouw Van Gelder-de Klein actief als vrijwilliger bij diverse organisaties in Deest. Vanaf 2009 is zij heel actief voor Belangenvereniging Senioren Deest (BVS), Open Eettafel Deest (OED) en Vereniging Dorpshuis ’t Trefpunt. Al deze activiteiten zijn met elkaar verbonden. Zij is penningmeester van BVS en organiseert veel activiteiten. Namens BVS was ze bestuurslid van ’t Trefpunt en is nog steeds heel actief bij veel activiteiten in dit dorpshuis, de centrale ontmoetingsplaats in het dorp Deest. Een van die activiteiten is OED, waar mevrouw Van Gelder-de Klein niet alleen gastvrouw is, maar ook zorgt voor de administratie en organisatie.

Gedecoreerde: de heer B.M.A.J. (Brian) Vrijaldenhoven uit Afferden

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een creatieve organisator, daarmee zeggen we niets te veel over de heer Vrijaldenhoven. Vanaf 1993 is hij begonnen als vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging de Dorstvlegels in Winssen. Bij voetbalvereniging Victoria ’25 in Afferden trainde hij van 2006 tot 2013 verschillende jeugdelftallen. Bij Carnavalsvereniging Het Vergulde Vat organiseert en presenteert hij verschillende activiteiten. Ook is hij hier de fotograaf en maakt films van de jaarlijkse prinsonthulling. Hij is sinds 2014, samen met de heer Gijsbers, de organisator van de Maas en Waalse Oktoberfeesten. Een omvangrijke organisatie van een zeer succesvol evenement. Dit duo initieerde ook het dorpsevenement Aoffere Aon.

Gedecoreerde: de heer A.A. (Bas) Gijsbers uit Afferden

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gijsbers heeft een enorme staat van dienst als vrijwilliger. Dat begon in 1998 bij voetbalvereniging Victoria ’25 in Afferden. Hij trainde verschillende jeugdteams en het dameselftal. Later werd bij bestuurslid van de Stichting Sportpromotie Afferden waar hij verantwoordelijk was voor de bouwcommissie. Vanaf 2006 is hij actief bij Carnavalsvereniging Het Vergulde Vat. Hij organiseert vele activiteiten, onder andere voor de jeugdleden. Ook bekleedde hij verschillende bestuursfuncties. In 2012 vond de eerste editie van de Maas en Waalse Oktoberfeesten plaats. Hiervan is de heer Gijsbers medeoprichter. Nog steeds is hij, samen met de heer Vrijaldenhoven, kartrekker van dit regionaal bekende evenement. Aoffere Aon is het dorpsevenement rond kerst waar de heer Gijsbers aan de wieg stond en nog steeds voorzitter is.

Gedecoreerde: de heer H.F.A.M. (Herman) Driessen uit Druten

Onderscheiding: ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Met enthousiaste gedrevenheid weet de heer Driessen anderen te motiveren en inspireren. De heer Driessen nam het initiatief om Bewaorsmiense op te richten. Als onderdeel van de werkgroep cultuur organiseert hij toneel- en musicalproducties in het Maos en Waolse dialect. Vanaf 2004 is de heer Driessen als inspirator en bestuurslid verbonden aan Historische Vereniging Tweestromenland. De heer Driessen was vanaf de eerste editie in 2012 van het Dickens Festijn Druten als bestuurslid logistiek betrokken bij de organisatie. Naast de activiteiten met een cultuurhistorische waarde zet de heer Driessen zich in voor het onderhoud van de knotwilgen in de uiterwaarden. Hij was ook initiator, voorzitter en penningmeester van Stichting Hehelete. Hiermee biedt de stichting hulp aan lokale projecten in Mali en Gambia.

Gedecoreerde: mevrouw J.H.M. (Hanny) de Krijger-van Gelder uit Puiflijk

Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Krijger-van Gelder zet zich al lange tijd gepassioneerd in voor de samenleving in Puiflijk. Voor de muziekvereniging Kunst Na Arbeid in Puiflijk vervult zij bijna 20 jaar de rol van bestuurslid en penningmeester. Ook voor zuster- en dochterverenigingen van KNA verzorgt zij de financiële afhandeling. En is zij betrokken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds coördineerde ze 15 jaar lang de collecte in Puiflijk. Ruim 22 jaar regelde mevrouw De Krijger-van Gelder de collecte, inkoop, het vervoer, muzikale omlijsting en de logistieke operatie rondom de Sinterklaasintocht in Puiflijk. Sinds de start van de Puflukse Pubkwis in 2017 voert ze allerlei werkzaamheden uit om de avonden goed en gezellig te laten verlopen.

Meer nieuws

Al het nieuws