Lees pagina voor

Kwaliteit van grondstoffen gft-afval in 2023

8 mei 2024

Bedankt voor uw hulp! Ook in 2023 hebben inwoners van de gemeente Druten steeds beter etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) gescheiden. Dat is mooi, want daardoor kan Dar steeds meer gft-afval recyclen. Gft-afval gebruiken we bijvoorbeeld als grondstof voor compost en groen gas. Bussen in de regio rijden op dit groene gas. En compost kan weer gebruikt worden in de tuin of op het balkon.

Gft-containermissers

Het scheiden van gft-afval gaat op veel plekken in onze gemeente al goed. We zagen dat in 91% van de gft-containers goed gescheiden gft-afval zit! Soms maken inwoners nog foutjes bij het scheiden van gft-afval. Dit noemt Dar gft-containermissers. Zonde! Want niet goed gescheiden gft-afval kunnen we niet gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Probeer daar dan ook extra goed op te letten. De gft-containermissers die we het meeste zien in onze gemeente zijn:

  • Kattengrit = restafval
  • Blik en plastic verpakkingen = plastic+
  • (Bewerkt) hout = grof afval
  • Papier/karton = oud papier en karton
  • Uitwerpselen van dieren = restafval

Check welk afval waar hoort in de Dar-app!

Vindt u afval scheiden soms lastig? Of twijfelt u soms wat waar hoort? Check de Dar-app. De afvalwegwijzer in de app vertelt u precies welk afval waar hoort.

Meer nieuws

Al het nieuws