Lees pagina voor

Laag inkomen? Deze regelingen zijn er

Heeft u geldzorgen of geldproblemen door een minimum inkomen? De gemeente kan u in veel gevallen ondersteunen, bijvoorbeeld met advies of met regelingen die uw inkomen ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van hulp die wij bieden aan inwoners met geldzorgen.

Heeft u betaalachterstanden of schulden?

In dat geval kunnen wij u helpen met begeleiding. Soms kunnen wij ook bepaalde kosten voor u betalen. Zodat u uw huishoudboekje weer op orde krijgt. Heeft u schulden of betalingsachterstanden? Blijf er niet mee zitten en vraag zo snel mogelijk hulp bij de gemeente. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een schuldregeling. Op onze pagina hulp van de gemeente vindt u meer informatie

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen?

Inwoners van de gemeente Druten moeten gemeentelijke belastingen betalen. Als u een laag inkomen heeft kunt u misschien wel kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding betekent dat u bijvoorbeeld geen rioolrechten of afvalstoffenheffing meer hoeft te betalen. Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u de website van Munitax (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u kinderen?

Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld is er het Kindpakket Druten. Bij een inkomen lager dan 120 % van de bijstandsgrens kunt u (onderdelen van) het Kindpakket aanvragen. Bijvoorbeeld voor sporten of muziekles voor een kind in het voortgezet onderwijs. De geldende bijstandsgrens is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. Op de pagina Normbedragen vindt u de bijstandsgrenzen.

Stichting Leergeld 2stromenland doet de uitvoering van het Kindpakket Druten. Voor het Kindpakket kunt u contact opnemen met Leergeld 2stromenland (Deze link gaat naar een externe website).

Leeft u drie jaar of langer van een minimum inkomen?

Hoe langer u moet rondkomen van een minimum inkomen, des te lastiger het wordt om geld te sparen. Als u ouder bent dan 21 jaar (en nog niet met pensioen) en langer dan drie jaar een minimum inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag. Op onze pagina individuele inkomenstoeslag vindt u meer informatie.

Is uw wasmachine of stofzuiger kapot?

Als u weinig geld heeft, is het erg vervelend wanneer uw wasmachine, stofzuiger, televisie of fornuis plotseling kapot gaat. Heeft u langer dan 3 jaar een minimum inkomen? Dan kan de gemeente u voor het vervangen van zo'n huishoudelijk apparaat soms een vergoeding geven. Op onze pagina regeling huishoudelijke apparaten vindt u meer informatie.

Heeft u veel zorgkosten?

Als u veel zorgkosten heeft die u moeilijk kunt betalen is er mogelijk een oplossing voor u. Via de gemeente Druten kunt u namelijk een extra voordelige ziektekostenverzekering afsluiten bij verzekeraars CZ of VGZ. Dit kan aan het eind van ieder kalenderjaar.

U kunt kiezen tussen een standaard pakket of een uitgebreid pakket. Dat laatste pakket is bedoeld voor mensen die hun eigen risico vrijwel zeker opmaken. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel chronisch zieken of mensen met een beperking. Op onze pagina collectieve ziektekostenverzekering vindt u meer informatie.

Als u niet deelneemt aan de uitgebreide zorgverzekering kunt u beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Op onze pagina bijdrage extra kosten chronisch zieken vindt u meer informatie.

Heeft u onverwacht hoge kosten en kunt u deze niet betalen?

Heeft u te maken met onverwacht hoge kosten en bent u niet in staat om deze kosten zelf (helemaal) te betalen uit uw inkomen of uw vermogen?  Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Op onze pagina bijzondere bijstand kunt u hier meer over lezen.

Heeft u moeite met de betaling van uw sport of culturele contributie?

Dan kunt u misschien een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Sporten en/of deelnemen aan een culturele activiteit heeft een positief effect op mensen. Maar soms is uw inkomen te laag om dit zelf te kunnen betalen. Het Volwassenenfonds betaalt dan de contributie voor uw activiteit. Zwemmen, voetbal, hockey, schilderen, muziekles en beeldende kunst zijn voorbeelden van activiteiten waaraan u mee kunt doen met steun vanuit het fonds. Op onze pagina volwassenenfond sport en cultuur kunt u hier meer over lezen.

Bent u gepensioneerd, chronisch ziek of heeft u een handicap?

Dan kunt u misschien gebruik maken van de compensatieregeling. Op onze pagina compensatieregeling vindt u meer informatie.

Heeft u beperking waardoor u naast uw studie niet kunt bijverdienen?

Volgt u een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt en kunt u door uw beperking niet of nauwelijks bijverdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele studietoeslag. Op onze pagina studietoeslag vindt u meer informatie.