Lees pagina voor

Samen aan de slag in Deest

We zijn de komende jaren hard aan het werk in Deest. Dat doen we omdat uit onderzoek bleek dat inwoners van Deest zich zorgen maken over Deest. We pakken veel verschillende dingen aan. Van woningbouw in Deest Zuid tot een opknapbeurt van Wilgenland. Van de verfraaiing van het dorpshart tot een duurzame en groene openbare ruimte. En van duurzame verwarming tot een veilige Vriezeweg.

Doet u mee om van Deest een fijnere woon- en leefomgeving te maken?!

 • Duurzame openbare ruimte

  Samen met inwoners en partners brachten we in beeld wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter te geven. Samen met hen werken we aan de realisatie daarvan.

  Lees verder Duurzame openbare ruimte
 • Duurzame Warmte

  In de toekomst gebruiken we geen aardgas meer voor de verwarming, het koken en warm water. We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame verwarming van Deest.

  Lees verder Duurzame Warmte
 • Leefbaarheid Wilgenland

  Wilgenland wordt gerenoveerd. De openbare ruimte maken we aantrekkelijker en groener. Ook werken we “Achter de voordeur” aan een sociale duurzame buurt waar iedereen zich thuis voelt.

  Lees verder Leefbaarheid Wilgenland
 • Verfraaiing van het Dorpshart

  Een nieuw dorpshart is belangrijk voor de inwoners. Samen met de inwoners zijn de ideeën en de voorwaarden gemaakt. De werkzaamheden aan het plein starten op 1 maart 2023.

  Lees verder Verfraaiing van het Dorpshart
 • Vergroening van de dorpskern

  Meer groen, meer biodiversiteit, minder stenen en meer ruimte voor water zijn wensen van de inwoners van Deest. Dit gaat ervoor zorgen dat Deest verandert in een mooi groen, natuurlijk dorp.

  Lees verder Vergroening van de dorpskern
 • Vriezeweg en Rondweg

  Zodra de Rondweg Deest klaar is, pakken we de Vriezeweg aan. Eerst maken we de Vriezeweg binnen de bebouwde kom veilig.

  Lees verder Vriezeweg en Rondweg
 • Woningbouw Deest Zuid

  We maken wonen toekomstbestendig met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Er komt een nieuwe gebiedsvisie en ontwikkelingsvisie voor Deest Zuid.

  Lees verder Woningbouw Deest Zuid
 • Zonnepark Uivermeertjes

  Het grootste drijvende zonnepark in Europa ligt op de Uivermeertjes. Het zonnepark levert voldoende energie om ieder jaar ruim 8.000 huishoudens te voorzien van stroom.

  Lees verder Zonnepark Uivermeertjes

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Wilt u lezen hoe de projecten met elkaar samenhangen? Wanneer we ze uit gaan voeren en hoeveel geld daarvoor nodig is?