Lees pagina voor

Duurzame openbare ruimte

Een duurzame openbare ruimte is een breed begrip. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Binnen dit project brachten we samen met inwoners en partners in beeld wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzame uitstraling te geven. Samen met hen hebben we 8 locaties benoemd die we willen aanpakken. Samen gaan we hiermee aan de slag. Niet alles kan tegelijkertijd. Het is een plan voor de komende jaren.

Waar moet u aan denken bij een duurzame openbare ruimte?

Het gaat bij een duurzame openbare ruimte om meer biodiversiteit, meer groen, minder stenen en meer natuurlijke ontmoetingsplekken. Bijvoorbeeld natuurspeelplekken of een pluktuin of voedselbos. Ook bouwen we duurzaam, gaan we goed om met ons afval en kijken we wat we kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten. Zo’n groene omgeving is niet alleen goed voor de dieren en het klimaat, maar zeker ook voor onze eigen gezondheid!

Meehelpen met het monitoren van de bermen

Komende jaren gaan we in Deest als proef de bermen ecologisch beheren en onderhouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de bermen op andere momenten in het jaar gaan maaien. Hierdoor gaan steeds meer soorten planten groeien en bloeien. Dat is goed voor de insecten, zoals vlinders en bijen. We willen weten of de nieuwe manier om de bermen te beheren ook echt werkt. Daarom houden we ze goed in de gaten. We doen zogenaamde veldinventarisaties. En daar kunnen we wel wat extra ogen bij gebruiken. Helpt u mee als vrijwilliger? U krijgt dan uitleg over hoe een veldinventarisatie gaat. Ook krijgt u informatie over wanneer en waar u aan de slag kunt. voor meer informatie op de website van Floron: Mijn berm bloeit!. Daar staat een stappenplan, uitlegvideo’s en veelgestelde vragen. Ook aanmelden kan via deze website. Komt u er niet uit? Mail ons gerust met vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: info@druten.nl

Al aan de slag in het Dorpshart en Wilgenland

We zijn al in twee proeftuinen aan de slag om de openbare ruimte duurzamer te maken. Het dorpshart en de openbare ruimte in Wilgenland maken we mooier. Voor deze twee proeftuinen maken we nu ontwerpen. Uw inbreng en ideeën nemen we mee in deze proeftuinen. En we kijken of andere plekken in Deest aangepakt moeten en kunnen worden.

Meer bomen in Deest

U wilt graag meer bomen in Deest. Dat is een uitdaging, want de openbare ruimte in Deest is niet groot. En een boom heeft ruimte nodig om te groeien. Samen met inwoners hebben we 20 mogelijke plekken aangewezen voor het planten van een boom. Vaak lijkt het alsof het kan, maar in de praktijk is het soms anders. Bijvoorbeeld door leidingen in de grond, onderhoud van de sloot of de verkeersveiligheid. In januari hebben we daarom een aantal proefsleuven gegraven om te kijken of er een boom kan staan. We maken nu een definitief plan voor de plekken en voor de boomsoorten. Als het plan klaar is, bekijken we wat we kunnen planten en wanneer dat kan.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten?